English icon English

Newyddion

Canfuwyd 125 eitem, yn dangos tudalen 11 o 11

Welsh Government

“Stiward cenedlaethol” i Gymru i gyllido, rheoleiddio a chefnogi addysg ôl-16

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei gweledigaeth i ddiwygio addysg ôl-16 mewn ffordd radical, gan ddeddfu ar naw diben strategol cenedlaethol ar gyfer y system addysg ôl-orfodol am y tro cyntaf erioed.

Welsh Government

Cynllun newydd i recriwtio mwy o athrawon Duon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bwriad i gyflwyno cymhellion ariannol i helpu i recriwtio mwy o athrawon ethnig lleiafrifol.

Welsh Government

Buddsoddiad i wella dulliau awyru mewn ysgolion ac amgylcheddau dysgu

Mae Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi y bydd £3.31 miliwn ar gael i wella dulliau awyru mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion yng Nghymru. 

Welsh Government

Dysgu hanes pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol wedi’i gynnwys yng Nghwricwlwm newydd Cymru

Cymru fydd y genedl gyntaf yn y DU i wneud addysgu hanes a phrofiadau pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol yng nghwricwlwm ysgolion.

Welsh Government

Cymorth i helpu i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn dilyn y pandemig

Bydd £2.4m o gyllid adfer yn sgil Covid yn cael ei roi ar gyfer gwaith i gefnogi sgiliau Cymraeg a’r defnydd o’r Gymraeg, er mwyn helpu i gadw Cymru ar ei llwybr i ddyblu'r defnydd dyddiol o'r Gymraeg erbyn 2050.