English icon English

Newyddion

Canfuwyd 124 eitem, yn dangos tudalen 9 o 11

Welsh Government

£4.5m arall i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn elwa ar £4.5 miliwn arall o fuddsoddiad.

School sports-2

Buddsoddi £25m mewn ysgolion bro i fynd i’r afael ag effaith tlodi

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi bron i £25m o fuddsoddiad yn y flwyddyn ariannol nesaf i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad pobl ifanc.

Welsh Government

Y Gweinidog yn nodi cynlluniau i gefnogi’r sector addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi nodi ei weledigaeth ar gyfer addysg bellach yng Nghymru, a fydd yn rhoi’r lle canolog i gefnogi staff a dysgwyr.

schools reading

Cwmni Adnoddau Addysg Dwyieithog yn cael ei greu gan Gymru, i Gymru

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi cynlluniau i sefydlu cwmni adnoddau addysg dwyieithog. Bydd y fenter newydd yn sicrhau bod amrywiaeth o adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gael i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru newydd.

Plant ysgol - school children

Prosiectau mawr newydd yn cael eu cyhoeddi i helpu twf yr iaith Gymraeg

  • 11 o brosiectau cyfalaf ledled Cymru i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg
  • £1.2m i roi cymorth i’r Urdd ar ôl y pandemig.
PDG access uniform

Mwy o deuluoedd i gael cymorth gyda chostau’r diwrnod ysgol

Bydd mwy o deuluoedd yng Nghymru yn cael arian ychwanegol i helpu gyda chostau fel gwisg ysgol a dillad chwaraeon o ganlyniad i gyllid gwerth £3.3m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cynllun treialu’n dechrau ar ddiwygio’r diwrnod ysgol yng Nghymru

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi bod cynllun treialu sy'n gwarantu sesiynau ysgol ychwanegol i ddysgwyr yng Nghymru bellach ar waith.

Welsh Government

Cymorth i fyfyrwyr wrth gwblhau cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ‘hanfodol’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid newydd o £1.8 miliwn i gefnogi myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Welsh Government

Cyllid newydd o £65 miliwn i helpu colegau a phrifysgolion i gyrraedd sero net

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid newydd o £65 miliwn i gefnogi'r sectorau addysg bellach, addysg uwch a dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru.

Welsh Government

£18 miliwn i gryfhau’r cymorth i blant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae cyllid newydd i gefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) wedi’i gyhoeddi gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Welsh Government

Mwy na £100m o gyllid newydd yn helpu i wneud ysgolion a cholegau yn ddiogel o ran Covid

Bydd ysgolion a cholegau yn derbyn £103 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru wrth i ddysgwyr ddychwelyd ar gyfer tymor mis Ionawr.

Hanes Yn y Tir

Llyfr i bob ysgol i helpu athrawon a disgyblion i ddarganfod natur amrywiol a chymhleth hanes Cymru

Bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael copi o'r llyfr Hanes yn y Tir er mwyn rhoi goleuni pellach ar hanes Cymru i ddisgyblion.