English icon English

Newyddion

Canfuwyd 148 eitem, yn dangos tudalen 4 o 13

PO 200521 Miles 25-3

Diwrnod Canlyniadau TGAU 2023: y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch pobl ifanc ledled Cymru wrth iddynt dderbyn eu canlyniadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

FE students-2

Cynyddu cymorth costau byw i bobl ifanc mewn addysg neu hyfforddiant

Wrth i Weinidog y Gymraeg ac Addysg gyhoeddi cynnydd yn y cymorth caledi ariannol ar gyfer dysgwyr AB cymwys, beth am i chi ddod i ddeall mwy am yr hyn y mae gennych hawl iddo os ydych yn dechrau Safon Uwch, prentisiaeth neu gyflogaeth.

PO 200521 Miles 25-3

Diwrnod canlyniadau: y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr ar ôl cyfnod heriol

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi llongyfarch dysgwyr ledled Cymru wrth iddynt gael canlyniadau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol fore heddiw.

Floventis exhibition-2

Busnesau Lleol ac ysgolion yn cydweithio i greu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi croesawu gwaith ymchwil newydd sy’n edrych ar sut y gall busnesau weithio gydag ysgolion a cholegau er budd pobl ifanc i’r dyfodol.

Welsh Government

Grant Hanfodion Ysgol yn agor i gefnogi teuluoedd yn y flwyddyn ysgol nesaf

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi bod y Grant Hanfodion Ysgolion ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf bellach ar agor.

Welsh Government

Wythnos Gwaith Ieuenctid: Dros £1 miliwn i helpu sefydliadau i gefnogi pobl ifanc

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid.

Young Person’s Guarantee officially launched-2

Llywodraeth Cymru’n helpu dros 16,000 o weithwyr i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19

Cafodd dros 16,000 o weithwyr eu helpu i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19, diolch i gynllun Llywodraeth Cymru, yn ôl ymchwil newydd.

Louie with the owner of Brooklyn Motors Newport crop-2

Cynllun profiad gwaith newydd i gefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn

Heddiw, cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg y bydd pobl ifanc sydd mewn perygl o adael addysg yn cael profiad gwaith ystyrlon fel rhan o ymdrechion i sicrhau eu bod yn ailgysylltu â'u haddysg.

Jeremy Miles JM

Mae angen ymdrech genedlaethol i gynyddu lefelau presenoldeb mewn ysgolion yn dilyn y pandemig, meddai’r Gweinidog Addysg

Mae angen ymdrech genedlaethol i gefnogi’r 1 plentyn mewn 5 sy’n colli’r ysgol yn rheolaidd. Dyna ddywedodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles heddiw.

Welsh Government

Darpariaeth bwyd am ddim yn ystod gwyliau i ddysgwyr cymwys yn ystod hanner tymor mis Mai

Bydd darpariaeth prydau am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol ar gael i blant o deuluoedd incwm isel yn ystod gwyliau haner tymor mis Mai.

Minister for Education and Welsh Language talking to learners at Coleg Cambria-2

Hwb o £4 miliwn i gymorth iechyd meddwl a llesiant mewn addysg bellach

Bydd pob coleg addysg bellach yn elwa ar gyfran o £4 miliwn o gyllid ar gyfer cymorth iechyd meddwl a llesiant―dyma sydd wedi’i gyhoeddi gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, ar ei ymweliad â Choleg Cambria yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.  

schools reading

Cyhoeddi rhaglen beilot newydd ar gyfer mentora darllen mewn ysgolion cynradd

Bydd deg ysgol gynradd ledled Cymru yn cymryd rhan mewn rhaglen beilot newydd i gefnogi darllen a llythrennedd yn ôl cyhoeddiad gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.