English icon English

Newyddion

Canfuwyd 147 eitem, yn dangos tudalen 2 o 13

Cardiff Content Creators-2

Dathlu rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu'r gwaith ieuenctid rhagorol sy'n digwydd ledled Cymru. Nid yw'r digwyddiad eleni yn eithriad –  mae’n cynnwys 27 o weithwyr ieuenctid a sefydliadau ieuenctid yn y rowndiau terfynol.

Jeremy Miles Colin Williams-2

Dathlu cyfraniad Yr Athro Emeritws Colin H. Williams i bolisi iaith

Ddydd Iau 8 Chwefror daeth arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i drafod llwyddiannau a heriau gwarchod ieithoedd lleiafrifol, ac i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.

Jeremy Miles at Portfield school-2

Disgyblion ysgol arbennig yn mynd i Ewrop, diolch i gyllid Taith

Ar ymweliad ag Ysgol Arbennig Portfield yn Hwlffordd, fe wnaeth Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, gwrdd â disgyblion a staff sydd wedi cymryd rhan mewn taith gyfnewid i Sweden a Gwlad Belg, sydd wedi ei gwneud yn bosibl diolch i gyllid Taith.

Safer Internet Day-2

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024: Disgyblion yn dod at ei gilydd i wneud gwahaniaeth ar-lein

Seiberfwlio, camwybodaeth a rheoleiddio annigonol o apiau - dyna yw rhai o'r materion sy'n peri'r mwyaf o boen meddwl i bobl ifanc o ran diogelwch ar-lein, yn ôl grŵp o bobl ifanc o Gymru.

Welsh Government

Ceisiadau ar agor i athrawon sy’n siarad Cymraeg sydd eisiau dychwelyd i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod nawr yn recriwtio ar gyfer ei ‘Chynllun Pontio' poblogaidd - gyda'r nod o ddenu athrawon Cymraeg eu hiaith i ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Jeremy Miles JM

Y Gwasanaeth Llesiant Staff estynedig yn lansio’n swyddogol

Bydd y Gwasanaeth Llesiant Staff estynedig yn lansio’n swyddogol heddiw (dydd Llun 30 Ionawr). Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi £600,000 o gyllid ychwanegol i wella cyrhaeddiad a dyfnder y rhaglen.

Minister for Education at Maindee Primary School-4

Sut mae ysgol fro yng Nghasnewydd yn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb

Mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles wedi cyfarfod â staff, disgyblion a rhieni yn Ysgol Gynradd Maendy yng Nghasnewydd, er mwyn gweld sut mae ysgol fro yn helpu i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru a'r NSPCC yn paratoi cynllun i atal aflonyddu rhywiol mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag NSPCC Cymru a phobl ifanc i ddeall sut i atal ymddygiad niweidiol.

Welsh Government

RAAC: pob ysgol yng Nghymru ar agor i bob disgybl

Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn ei hadeiladau addysg wedi talu ar ei ganfed, heb unrhyw achosion pellach o RAAC wedi'u canfod yng Nghymru ac mae pob ysgol bellach ar agor i bob disgybl, meddai'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, heddiw.

Education Minister on visit to Oasis for Citizen's curriculum-2

Cwricwlwm Dinasyddion: Grymuso dysgwyr sy'n oedolion yng Nghymru

Ar ymweliad i Oasis yng Nghaerdydd, cafodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, gyfle i weld sut roedd prosiect sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn helpu athrawon gwirfoddol i addysgu Saesneg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

WG positive 40mm-3

Gweinidog yn ymrwymo i adnewyddu’r ffocws cenedlaethol ar ddarllen, mathemateg a gwyddoniaeth

Mae cynlluniau ar waith i ailgydio yn y cynnydd a wnaed cyn y pandemig mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, meddai’r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles wrth i ganlyniadau PISA gael eu cyhoeddi.

P1011416

15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi’u gweini fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio

Mae 15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi cael eu gweini mewn ysgolion cynradd ledled Cymru fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.