English icon English

Newyddion

Canfuwyd 140 eitem, yn dangos tudalen 1 o 12

Llanelli School image-2

Peidiwch â cholli'r cyfle i gael help gyda hanfodion ysgol

Mae 88% o'r rhai sy'n gymwys wedi hawlio eu grant Hanfodion Ysgol am ddim i helpu gyda chostau fel gwisg ysgol, esgidiau, bagiau, dillad chwaraeon ac offer. Ydych chi wedi hawlio eich grant chi?

Science 2-5

Llywodraeth Cymru yn ymdrechu i ddenu athrawon STEM i Gymru - "Bob dydd, efallai mai chi fydd yr un peth cadarnhaol sydd ei angen ar blentyn

Wrth i Wythnos Wyddoniaeth Prydain ddirwyn i ben mae darpar athrawon STEM yn cael eu hannog i edrych ar amrywiaeth o gynlluniau cymhelliant sydd ar gael yng Nghymru gan fod y broses ymgeisio bellach yn agored.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru i dalu am holl waith atgyweirio RAAC mewn ysgolion

Heddiw, mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi dros £12.5m o gyllid cyfalaf newydd i wella adeiladau ysgolion a cholegau trwy Gymru.

Welsh Government

Hoffai Llywodraeth Cymru gael eich barn ar ddysgu 14-16 o dan y Cwricwlwm i Gymru

Rhifedd? Llythrennedd? Sgiliau Bywyd? Cyngor ar yr hyn i'w wneud nesaf? Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd rhieni i roi eu barn ar yr hyn y dylai pobl ifanc 14-16 oed ei ddysgu.

Peer Action Collective-2 cropped

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid: Cyhoeddi enillwyr

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu'r gwaith ieuenctid rhagorol sy'n digwydd ledled Cymru. Cafodd enillwyr y gwobrau eleni eu cyhoeddi neithiwr mewn seremoni yn Llandudno.

Cardiff Content Creators-2

Dathlu rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu'r gwaith ieuenctid rhagorol sy'n digwydd ledled Cymru. Nid yw'r digwyddiad eleni yn eithriad –  mae’n cynnwys 27 o weithwyr ieuenctid a sefydliadau ieuenctid yn y rowndiau terfynol.

Jeremy Miles Colin Williams-2

Dathlu cyfraniad Yr Athro Emeritws Colin H. Williams i bolisi iaith

Ddydd Iau 8 Chwefror daeth arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i drafod llwyddiannau a heriau gwarchod ieithoedd lleiafrifol, ac i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.

Jeremy Miles at Portfield school-2

Disgyblion ysgol arbennig yn mynd i Ewrop, diolch i gyllid Taith

Ar ymweliad ag Ysgol Arbennig Portfield yn Hwlffordd, fe wnaeth Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, gwrdd â disgyblion a staff sydd wedi cymryd rhan mewn taith gyfnewid i Sweden a Gwlad Belg, sydd wedi ei gwneud yn bosibl diolch i gyllid Taith.

Safer Internet Day-2

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024: Disgyblion yn dod at ei gilydd i wneud gwahaniaeth ar-lein

Seiberfwlio, camwybodaeth a rheoleiddio annigonol o apiau - dyna yw rhai o'r materion sy'n peri'r mwyaf o boen meddwl i bobl ifanc o ran diogelwch ar-lein, yn ôl grŵp o bobl ifanc o Gymru.

Welsh Government

Ceisiadau ar agor i athrawon sy’n siarad Cymraeg sydd eisiau dychwelyd i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod nawr yn recriwtio ar gyfer ei ‘Chynllun Pontio' poblogaidd - gyda'r nod o ddenu athrawon Cymraeg eu hiaith i ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Jeremy Miles JM

Y Gwasanaeth Llesiant Staff estynedig yn lansio’n swyddogol

Bydd y Gwasanaeth Llesiant Staff estynedig yn lansio’n swyddogol heddiw (dydd Llun 30 Ionawr). Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi £600,000 o gyllid ychwanegol i wella cyrhaeddiad a dyfnder y rhaglen.

Minister for Education at Maindee Primary School-4

Sut mae ysgol fro yng Nghasnewydd yn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb

Mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles wedi cyfarfod â staff, disgyblion a rhieni yn Ysgol Gynradd Maendy yng Nghasnewydd, er mwyn gweld sut mae ysgol fro yn helpu i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial.