English icon English

Newyddion

Canfuwyd 174 eitem, yn dangos tudalen 3 o 15

Welsh Government

Tri mis i fynd: Bydd y newid i 20mya yn achub bywydau ac yn cryfhau cymunedau, meddai’r Dirprwy Weinidog

Yn ogystal ag achub bywydau, bydd arafu’r traffig yn cryfhau cymunedau ac yn eu gwneud yn fwy diogel, dywedodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters dri mis cyn y daw’r terfyn cyflymder 20mya diofyn i rym.

Welsh Government

Adeiladu momentwm yn y frwydr fyd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd

"Mae'r wybodaeth a’r arbenigedd helaeth ar draws y taleithiau a'r rhanbarthau hyn yn enfawr ac yn rhoi gobaith i mi allu brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd a gosod y llwybr byd-eang i allyriadau sero erbyn 2050."

Welsh Government

Coedwig Genedlaethol Cymru yn ehangu

Mae Coedwig Genedlaethol Cymru yn cymryd cam arall ymlaen heddiw wrth i gynllun newydd gael ei lansio a fydd yn galluogi mwy o goetiroedd i fod yn rhan o’r rhwydwaith.

MicrosoftTeams-image-13

Dirprwy Weinidog yn cadarnhau y bydd rhan fwyaf y gwasanaethau bws yn cael eu diogelu diolch i gronfa gwerth £46m

Diolch i gynllun trosglwyddo newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Gwener, 16 Mehefin) bydd rhan fwyaf y gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn cael eu diogelu.

1406Saltneybikelane58-2

Llywodraeth Cymru yn dathlu Diwrnod Aer Glân gyda hwb o £58m i deithio llesol

Bydd mwy na £58m yn cael ei fuddsoddi mewn ffyrdd i'n helpu i ddewis cerdded a beicio ar gyfer teithiau lleol, cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, heddiw (dydd Iau, 15 Mehefin).

Dm on train-2

Dirprwy Weinidog yn arwain y ffordd i gael gwasanaeth cythryblus yn ôl ar y trywydd iawn

Oedi, canslo trenau, a gor-lenwi - dim ond rhai o'r rhesymau pam y penderfynodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters fynd ar daith ar y llinell rhwng Wrecsam a Bidston.

Welsh Government

Cam pwysig tuag at Sero Net a ‘phrosiectau seilwaith arwyddocaol y mae Cymru yn eu haeddu’

Mae moderneiddio a symleiddio’r prosesau ar gyfer datblygu prosiectau seilwaith yng Nghymru wrth wraidd bil newydd sy’n cael ei osod gerbron y Senedd heddiw (dydd Llun, 12 Mehefin).

Welsh Government

Bydd 'hwb' gwerth £15m yn cynyddu nifer y pwyntiau gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £15m i gynyddu nifer y pwyntiau gwefru cerbydau trydan ledled Cymru.

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 26/05/2023

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch Pont Menai wedi’i diweddaru.

Welsh Government

Cyfraddau talu uwch ar gyfer ffermwyr sy’n creu coetir

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar holl ffermwyr Cymru i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd drwy blannu coed wrth i gyfraddau talu uwch ar gyfer creu coetir gael eu cyhoeddi heddiw (dydd Iau, Mai 25).

Welsh Government

Y Gweinidog Newid Hinsawdd yn gofyn i Gymru ystyried eu defnydd o ddŵr wrth i’r Grŵp Cyswllt Sychder baratoi ar gyfer yr haf

Yn ystod Wythnos Arbed Dŵr, mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James yn apelio ar bawb yng Nghymru i fod yn ymwybodol o’u defnydd o ddŵr wrth inni agosáu at yr haf.

Haven visit

Canolfan a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn ‘trawsnewid bywydau’

Mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi siarad am ei phrofiad o gyfarfod â phobl sydd ar ‘siwrneiau gobaith’ mewn canolfan galw heibio newydd yng Nghastell-nedd.