English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 1 o 15

Welsh Government

Cyfraith newydd yn gwella ailgylchu yn y gweithle a record drawiadol Cymru

Bydd record ailgylchu drawiadol Cymru yn gwella diolch i gyfraith newydd a basiwyd yn y Senedd wythnos diwethaf.

WG positive 40mm-3

Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach

Heddiw (dydd Mawrth, 28 Tachwedd) mae deddfwriaeth newydd wedi'i phasio yn y Senedd, gan roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru wella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn ledled Cymru.

Upper Cosmeston Farm site-2

Bydd gwerthiant safle fferm yn arwain at greu 500 o gartrefi newydd

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cymeradwyo gwerthu safle Fferm Cosmeston Uchaf, gan wahodd cynigion sydd eu hangen i fodloni safonau byw carbon sero-net newydd a heriol.

Welsh Government

Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi heddiw

Mae nifer y tomenni glo segur yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw ar fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lleoliad y 350 sy'n cael eu harchwilio'n amlach.

Welsh Government

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru.

Welsh Government

Gwaharddiad ar blastig untro yn dod i rym wrth i Lywodraeth Cymru geisio cyrraedd sero net

Mae nifer o gynhyrchion plastig untro wedi cael eu gwahardd rhag cael eu cyflenwi yng Nghymru heddiw (dydd Llun, Hydref 30).

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cefnogaeth barhaus i denantiaid llety cymdeithasol rhent yng Nghymru

Y llynedd, fel rhan o'n gwaith hirdymor ehangach i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru, cyhoeddais nifer o gamau i gefnogi pobl sy'n denantiaid mewn llety cymdeithasol rhent, fel rhan o gytundeb gydag awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Image is of a leaky barrier which slows the water flow down

Rhaglen £4.6m i leihau perygl llifogydd i ryw 2,000 eiddo gan ddefnyddio grym natur

Mae manylion rhaglen gwerth £4.6m wedi'i chyhoeddi heddiw fydd yn lleihau perygl llifogydd gan ddefnyddio grym natur, gan wireddu ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu (Dydd Mercher, Hydref 25).

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Bydd safon 'feiddgar a blaengar' newydd yn gweld y newidiadau mwyaf i dai cymdeithasol ers dros 20 mlynedd

Heddiw (dydd Mawrth, 24 Hydref) mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyflwyno Safon Ansawdd Tai newydd i Gymru a fydd yn gweld y newidiadau mwyaf i safonau tai cymdeithasol ers dros 20 mlynedd.

Welsh Government

Cynllun newydd yn gosod y llwybr i adferiad wrth i Gymru wynebu argyfwng natur

“Mae angen i ni fanteisio ar bob cyfle i helpu natur ac rydyn ni am ddefnyddio’n tir o gwmpas ein rhwydwaith ffyrdd i’w helpu i ymadfer.”

Welsh Government

Cynllun adfywio Casnewydd gwerth £17m diolch i Trawsnewid Trefi

O stondinau marchnad dan do ac arcedau siopa i amgueddfa a chanolfan hamdden fodern, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi gweld drosti ei hun sut mae £17m o gyllid Trawsnewid Trefi wedi'i ddefnyddio yng Nghasnewydd.

Welsh Government

Mis i fynd cyn cyflwyno gwaharddiad plastig untro yng Nghymru

Mae mis i fynd cyn y bydd nifer o eitemau plastig untro yn cael eu gwahardd rhag eu gwerthu ledled Cymru.