English icon English

Newyddion

Canfuwyd 191 eitem, yn dangos tudalen 4 o 16

Welsh Government

'Gweithio gyda'n gilydd i achub bywydau' - Llywodraeth Cymru yn ymuno â'r heddlu cyn cyflwyno 20mya

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â heddluoedd i helpu i addysgu modurwyr cyn cyflwyno'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya ym mis Medi.

Welsh Government

HPAI: Gweinidog yn ymweld ag ynysoedd Sir Benfro wrth i bryder am achosion o ffliw adar gwyllt dyfu

Ymwelodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, ag Ynys Dewi ac Ynys Gwales heddiw oddi ar arfordir Sir Benfro i asesu graddfa ffliw adar pathogenig iawn (HPAI) sy'n effeithio ar nythfeydd adar môr gwyllt ledled y DU.

Welsh Government

Gwaith ffordd hanfodol i'w wneud ar yr M4

Mae modurwyr yn cael eu cynghori i gynllunio ymlaen llaw cyn iddynt deithio yn ystod y misoedd nesaf gan fod cyfres o waith ffordd mawr a chau lonydd yn dechrau ar ddwy ran wahanol o'r M4 yr haf hwn.

pont menai menai bridge still-2

Rhagor o waith yn cael ei wneud ar Bont y Borth

Bydd gwaith yn dechrau ddydd Llun, 4 Medi i adfer Pont y Borth (Pont Menai) i sicrhau ei fod yn cael ei wneud mewn pryd ar gyfer ei 200mlwyddiant.

Welsh Government

Cyfyngiadau tynnach ar allyriadau diwydiannol, pŵer ac awyrennau, wrth i’r Deyrnas Unedig arwain y ffordd i Sero Net

  • Cyfyngiadau newydd ar allyriadau yn cael eu cadarnhau ar gyfer y sector pŵer, diwydiannau ynni-ddwys a hedfan o 2024
  • Estyn y cap ar allyriadau i fwy o sectorau yn y DU – trafnidiaeth forol domestig a gwastraff – yn bwrw ymlaen safle’r DU fel arweinydd byd ym maes datgarboneiddio
  • Trawsnewidiad graddol i fusnesau wrth iddynt gymryd y cam nesaf tuag at ddatgarboneiddio, gyda newidiadau’n digwydd fesul cam ac yn cael eu mesur
Welsh Government

Tri mis i fynd: Bydd y newid i 20mya yn achub bywydau ac yn cryfhau cymunedau, meddai’r Dirprwy Weinidog

Yn ogystal ag achub bywydau, bydd arafu’r traffig yn cryfhau cymunedau ac yn eu gwneud yn fwy diogel, dywedodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters dri mis cyn y daw’r terfyn cyflymder 20mya diofyn i rym.

Welsh Government

Adeiladu momentwm yn y frwydr fyd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd

"Mae'r wybodaeth a’r arbenigedd helaeth ar draws y taleithiau a'r rhanbarthau hyn yn enfawr ac yn rhoi gobaith i mi allu brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd a gosod y llwybr byd-eang i allyriadau sero erbyn 2050."

Welsh Government

Coedwig Genedlaethol Cymru yn ehangu

Mae Coedwig Genedlaethol Cymru yn cymryd cam arall ymlaen heddiw wrth i gynllun newydd gael ei lansio a fydd yn galluogi mwy o goetiroedd i fod yn rhan o’r rhwydwaith.

MicrosoftTeams-image-13

Dirprwy Weinidog yn cadarnhau y bydd rhan fwyaf y gwasanaethau bws yn cael eu diogelu diolch i gronfa gwerth £46m

Diolch i gynllun trosglwyddo newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Gwener, 16 Mehefin) bydd rhan fwyaf y gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn cael eu diogelu.

1406Saltneybikelane58-2

Llywodraeth Cymru yn dathlu Diwrnod Aer Glân gyda hwb o £58m i deithio llesol

Bydd mwy na £58m yn cael ei fuddsoddi mewn ffyrdd i'n helpu i ddewis cerdded a beicio ar gyfer teithiau lleol, cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, heddiw (dydd Iau, 15 Mehefin).

Dm on train-2

Dirprwy Weinidog yn arwain y ffordd i gael gwasanaeth cythryblus yn ôl ar y trywydd iawn

Oedi, canslo trenau, a gor-lenwi - dim ond rhai o'r rhesymau pam y penderfynodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters fynd ar daith ar y llinell rhwng Wrecsam a Bidston.

Welsh Government

Cam pwysig tuag at Sero Net a ‘phrosiectau seilwaith arwyddocaol y mae Cymru yn eu haeddu’

Mae moderneiddio a symleiddio’r prosesau ar gyfer datblygu prosiectau seilwaith yng Nghymru wrth wraidd bil newydd sy’n cael ei osod gerbron y Senedd heddiw (dydd Llun, 12 Mehefin).