English icon English

Newyddion

Canfuwyd 191 eitem, yn dangos tudalen 8 o 16

Welsh Government

COP15: Gweinidogion yn galw am gytundeb ‘chwyldroadol’ ar fioamrywiaeth ym Montreal

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi cyrraedd trafodaethau COP15 am fioamrywiaeth ym Montreal, Canada i ddwyn ei dylanwad ar y Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ac i lofnodi ei hymrwymiad i brysuro adferiad natur yng Nghymru.

Welsh Government

Cymru ar flaen y gad o fewn y DU wrth i'r Senedd wahardd plastigau untro

Cymru fydd y rhan gyntaf o'r DU i ddeddfu yn erbyn rhestr drylwyr o blastigau untro, wrth i'r Senedd gymeradwyo deddfwriaeth i wahardd gwerthu cynhyrchion tafladwy, diangen i ddefnyddwyr.

Welsh Government

Canlyniadau ar gyfer dŵr ymdrochi yng Nghymru yn cyrraedd y brrrig, gyda chydymffurfedd o 99% wedi’i gyflawni yn 2022

Unwaith eto, mae’r canlyniadau a gyhoeddwyd ar gyfer safonau ansawdd dŵr ymdrochi yng Nghymru yn rhagorol, gyda chydymffurfedd o 99% wedi’i gyflawni yn 2022.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cyfraith uchelgeisiol newydd sy’n ‘trawsnewid y sector rhentu yng Nghymru’ yn dod i rym

Mae’r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau yn dod i rym heddiw (dydd Iau 1 Rhagfyr), gan sicrhau rhagor o dryloywder a chysondeb wrth rentu cartref.

Welsh Government

Cyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer pobl y mae’r penderfyniad i gau Pont Menai wedi effeithio arnynt

Heddiw (dydd Mercher, 30 Tachwedd), bydd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Lee Waters yn ymweld â Phont Menai lle y bydd yn cyhoeddi pecyn cymorth i leddfu’r pwysau trafnidiaeth ar bobl sy’n teithio i Ynys Môn ac oddi yno.

Welsh Government

Gall pob cartref yng Nghymru gasglu a phlannu coeden wrth i 50 o ganolfannau agor ledled y wlad

Gall cartrefi ledled Cymru gasglu coeden, am ddim, o yfory ymlaen fel rhan o rodd uchelgeisiol gan Lywodraeth Cymru i daclo’r argyfwng hinsawdd a natur - menter o’r enw Fy Nghoeden, Ein Coedwig.

Welsh Government

Camau gorfodi cynllun 50mya yr M4 yn dechrau heddiw

O heddiw [17 Tachwedd] ymlaen, mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai modurwyr sy'n gyrru’n gyflymach na'r terfynau cyflymder o 50mya rhwng cyffyrdd 24 a 28 ar yr M4 gael dirwy.

WG LB logo

Addo pecyn cymorth i denantiaid wrth i Weinidog osod cap rhent cymdeithasol newydd i Gymru

Heddiw (ddydd Mercher, 16 Tachwedd), mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cadarnhau'r cap ar gyfer rhenti cymdeithasol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, ynghyd â phecyn cymorth i denantiaid.

Welsh Government

Diweddariad ar Bont Menai 16/11/2022.

Mae'r rhestr o gwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â chau Pont Menai i draffig wedi'i diweddaru.

Welsh Government

Ystadegau Newydd yn dangos bod Cymru’n dal yn wlad ailgylchu

Mae ystadegau newydd sydd wedi’u cyhoeddi heddiw yn dangos bod cyfraddau ailgylchu yng Nghymru wedi cynyddu’n aruthrol dros y ddau ddegawd diwethaf, a’n bod unwaith eto’n rhagori ar y targed statudol.

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ar Bont Menai 09/11/2022.

Mae'r rhestr o gwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â chau Pont Menai i draffig wedi'i diweddaru ac mae ar gael.