English icon English

Newyddion

Canfuwyd 174 eitem, yn dangos tudalen 2 o 15

Welsh Government

Mae plant o bob rhan o Gymru yn croesawu’r terfyn cyflymder 20mya newydd ar eu ffordd i’r ysgol

Mae taith plant i’r ysgol bore yma yn edrych ac yn teimlo’n wahanol, yn dilyn cyflwyno’r terfyn cyflymder newydd o 20mya.

Welsh Government

Neges Sbaen i Gymru ar derfynau cyflymder is ddyddiau cyn cyflwyno 20mya

"Bydd rhai ofnau ymlaen llaw, ond bydd popeth yn dod yn normal yn gyflym ac yna bydd popeth yn dechrau gwella.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn gweld yr effaith gadarnhaol y mae 20mya yn ei chael yn Saint-y-brid

Heddiw (dydd Iau, 7 Medi), ymwelodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford ag un o'r ardaloedd cyntaf yng Nghymru i dreialu'r terfyn 20mya diofyn newydd i ddysgu mwy am effaith y "newid sylweddol mwyaf mewn diogelwch cymunedol mewn cenhedlaeth".

pont menai menai bridge still-2

Rhagor o waith i ddechrau heddiw ar Bont Menai

Bydd y gwaith yn dechrau heddiw (Medi 4ydd) i atgyweirio Pont Menai i sicrhau ei bod yn cael ei hadfer yn barhaol mewn pryd ar gyfer ei phen-blwydd yn 200 oed.

 

TACP 1-2

Dathlu blwyddyn o'r rhaglen £76m sy'n helpu i sicrhau bod ‘gan bawb le i'w alw'n gartref’.

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi ymweld â safle yng Nghaerdydd a fydd yn cynnig cartrefi ar gyfer mwy na 150 o deuluoedd yn fuan.

Welsh Government

'Damweiniau traffig ar y ffyrdd yw'r achos mwyaf o anaf i blant,' meddai ymgynghorydd brys pediatrig yn ysbyty plant Cymru "

Yn syml, mae lleihau cyflymder yn achub bywydau! Bob blwyddyn yng Nghymru, rydym yn gweld yr effeithiau dinistriol y mae gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yn eu cael ar blant a'u teuluoedd. Nhw yw'r achos unigol mwyaf o anafiadau difrifol i blant sydd fel arfer yn cerdded neu'n beicio."

Ynni-4

Bydd Ynni Cymru yn rhyddhau potensial ynni gwyrdd Cymru

Cwmni ynni adnewyddadwy llwyddiannus, sy’n eiddo i’r gymuned oedd y lleoliad perffaith i'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru, Siân Gwenllian lansio Ynni Cymru – cwmni ynni newydd, sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd yng Nghymru.

Welsh Government

'Gweithio gyda'n gilydd i achub bywydau' - Llywodraeth Cymru yn ymuno â'r heddlu cyn cyflwyno 20mya

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â heddluoedd i helpu i addysgu modurwyr cyn cyflwyno'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya ym mis Medi.

Welsh Government

HPAI: Gweinidog yn ymweld ag ynysoedd Sir Benfro wrth i bryder am achosion o ffliw adar gwyllt dyfu

Ymwelodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, ag Ynys Dewi ac Ynys Gwales heddiw oddi ar arfordir Sir Benfro i asesu graddfa ffliw adar pathogenig iawn (HPAI) sy'n effeithio ar nythfeydd adar môr gwyllt ledled y DU.

Welsh Government

Gwaith ffordd hanfodol i'w wneud ar yr M4

Mae modurwyr yn cael eu cynghori i gynllunio ymlaen llaw cyn iddynt deithio yn ystod y misoedd nesaf gan fod cyfres o waith ffordd mawr a chau lonydd yn dechrau ar ddwy ran wahanol o'r M4 yr haf hwn.

pont menai menai bridge still-2

Rhagor o waith yn cael ei wneud ar Bont y Borth

Bydd gwaith yn dechrau ddydd Llun, 4 Medi i adfer Pont y Borth (Pont Menai) i sicrhau ei fod yn cael ei wneud mewn pryd ar gyfer ei 200mlwyddiant.

Welsh Government

Cyfyngiadau tynnach ar allyriadau diwydiannol, pŵer ac awyrennau, wrth i’r Deyrnas Unedig arwain y ffordd i Sero Net

  • Cyfyngiadau newydd ar allyriadau yn cael eu cadarnhau ar gyfer y sector pŵer, diwydiannau ynni-ddwys a hedfan o 2024
  • Estyn y cap ar allyriadau i fwy o sectorau yn y DU – trafnidiaeth forol domestig a gwastraff – yn bwrw ymlaen safle’r DU fel arweinydd byd ym maes datgarboneiddio
  • Trawsnewidiad graddol i fusnesau wrth iddynt gymryd y cam nesaf tuag at ddatgarboneiddio, gyda newidiadau’n digwydd fesul cam ac yn cael eu mesur