English icon English

Newyddion

Canfuwyd 99 eitem, yn dangos tudalen 5 o 9

Wales stands with Ukraine WELSH

Mwy na 500 o bobl o Wcráin yn dod o hyd i’w lle eu hunain yng Nghymru

Mae mwy na 500 o bobl o Wcráin wedi symud i lety mwy hirdymor ar ôl cael cymorth drwy gynllun uwch-noddwr Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Targed o fewn cyrraedd Cymru wrth i goeden rhif 20 miliwn gael ei phlannu yn Uganda

Mae rhaglen tyfu coed sy'n ceisio mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yn dathlu carreg filltir bwysig wrth i goeden rhif 20 miliwn gael ei phlannu yn Uganda fel rhan o gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

MSJ and DMSS with young care leavers-2

“Rydym yn buddsoddi ym mywydau'r rhai sydd angen help llaw," medd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol dilyn cyfarfod â phobl ifanc sy'n gadael gofal sy'n elwa ar gynllun peilot Incwm Sylfaenol

“Rydym yn buddsoddi ym mywydau pobl ifanc sydd angen help llaw i gyflawni eu potensial," meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, ar ôl cwrdd â'r rhai sy'n cymryd rhan mewn cynllun peilot Incwm Sylfaenol yng Ngogledd Cymru.

welsh flag-6

Y Llywodraethau datganoledig yn unedig wrth alw am weithredu brys ynghylch ‘costau byw’

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ochr yn ochr â Gweinidog yr Alban ar gyfer Nawdd Cymdeithasol, Ben MacPherson a Gweinidog Cymunedau Gogledd Iwerddon Deirdre Hargey yn annog Llywodraeth y DU i gymryd camau ar unwaith i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw.

Wales stands with Ukraine WELSH

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i bawb ledled Cymru sy’n gweithredu fel gwesteiwyr i Wcreiniaid, ond mae’n hanfodol bod mwy o aelwydydd yn cynnig lle.”

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ar y Cynllun Cartrefi i Wcráin.

Yn y diweddariad diweddaraf ar sefyllfa Argyfwng Wcráin, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wedi diolch i’r holl aelwydydd hynny ledled Cymru sydd wedi cynnig eu cartrefi i Wcreiniaid sy’n ffoi o’r Rhyfel ac mae’n annog mwy o aelwydydd i ddarparu’r cymorth hanfodol hwn.

Winter Fuel-3

“Diffyg gweithredu gan Lywodraeth y DU wrth i’r cap ar bris ynni gynyddu ac elw’r cwmnïau olew a nwy godi i’r entrychion” – Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt

Gydag Ofgem yn cynyddu’r cap ar bris ynni heddiw, mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt wedi beirniadu Llywodraeth y DU am ei diffyg gweithredu ac am beidio â chefnogi’r mwyaf bregus yn ystod yr argyfwng costau byw.

Wales Red Wall Football Fans Together Stronger Poster 2

100 diwrnod i fynd: Cronfa £1.5m yn agor i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd

Wrth i ni ddechrau cyfri y 100 diwrnod i lawr tan gêm gyntaf Cwpan y Byd Cymru mewn 64 o flynyddoedd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio cronfa gwerth £1.5 miliwn i hyrwyddo a dathlu Cymru.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Ymestyn cynllun cymorth tanwydd Llywodraeth Cymru i fwy na 400,000 o aelwydydd incwm isel yn dilyn buddsoddiad o £90m

Bydd dros 400,000 o aelwydydd incwm isel yng Nghymru yn gymwys am daliad o £200 i helpu i gadw eu cartrefi'n gynnes yr hydref a'r gaeaf hwn.

Welsh Government

Cymru yn treialu cynllun Incwm Sylfaenol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei chynllun peilot ar gyfer Incwm Sylfaenol.

Wales and Ukraine flags flying together-4

Rydym yma i’ch helpu i ailadeiladu eich bywydau ac ymgartrefu yng Nghymru’ – meddai’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ar ôl cyfarfod gwladolion o Wcráin

Mae gwladolion o Wcráin sydd wedi ffoi o’u gwlad ar ôl goresgyniad Rwsia wedi eu croesawu i Gymru gan y Prif Weinidog a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt.

Welsh Government

£4m i helpu pobl â chostau tanwydd sy’n cynyddu’n ddiddiwedd

Bydd rhai o'r aelwydydd mwyaf agored i niwed yng Nghymru yn cael cymorth pellach gyda biliau ynni sy’n cynyddu’n ddiddiwedd, yn sgil cynllun talebau gwerth £4m sy’n cael ei lansio gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Wales stands with Ukraine WELSH

Diweddariad ar y Cynllun Cartrefi i Wcráin

Yn dilyn ymateb hynod gadarnhaol pobl Cymru i gynllun Uwch-Noddwyr Llywodraeth Cymru, sydd wedi arwain at gyflwyno mwy na 2000 o fisas hyd yma, mae Gweinidogion wedi cyhoeddi saib gweithredol dros dro ar geisiadau newydd yn ystod mis Mehefin. Diben y saib dros dro yw sicrhau bod pobl sy’n cyrraedd, a’r rhai sydd eisoes yma yng Nghymru, yn parhau i gael lefel ragorol o ofal a chefnogaeth.

Bydd y saib dros dro hwn yn dechrau o ddydd Gwener 10 Mehefin a bydd Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn defnyddio’r amser hwn i ganolbwyntio ar sefydlu trefniadau ar gyfer llety cam nesaf a darparu gwasanaethau cofleidiol ehangach ledled Cymru.