English icon English

Newyddion

Canfuwyd 102 eitem, yn dangos tudalen 4 o 9

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn darparu £300,000 i gefnogi’r gwaith cymorth yn Nhwrci a Syria

Heddiw (dydd Iau, 9 Chwefror) mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi £300,000 o gymorth ariannol i roi cymorth brys a chyflym i bobl yr effeithiwyd arnynt gan daeargrynfeydd dinistriol yn ne Twrci a gogledd-orllewin Syria.

Welsh Government

Cymru yn amlinellu cynllun uchelgeisiol â “gobaith yn ganolog iddo” i sicrhau mai Cymru yw’r genedl fwyaf cyfeillgar yn Ewrop i bobl LHDTC+

“Rydyn ni am sicrhau mwy o gydraddoldeb a chynhwysiant i bobl LHDTC+, er mwyn inni fel cymuned deimlo’n ddiogel i fod yn ni ein hunain, yn rhydd rhag ofn, gwahaniaethu a chasineb.”

Welsh Government

Galw ar bobl sydd angen cyngor cyfreithiol i fanteisio arno

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl sydd angen cyngor cyfreithiol i ddod ymlaen a gweld pa gymorth sydd ar gael iddyn nhw.

Welsh Government

Galw ar y cyhoedd yng Nghymru i godi llais os ydynt yn sylwi ar fathau diraddiol o drais a orfodir ar fenywod a merched

Mae aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn cael eu cynghori i gadw llygad am fenywod a merched a allai fod mewn perygl o brofion gwyryfdod a hymenoplasti, neu a allai fod wedi dioddef hynny eisoes.

Welsh Government

Rhagor o gyllid ar gyfer prosiect sy’n helpu menywod yn y carchar i gadw mewn cysylltiad â’u plant

Mae rhagor o gyllid wedi cael ei gadarnhau ar gyfer prosiect sy’n helpu mamau o Gymru yn y carchar i gynnal perthynas gadarnhaol â’u plant.

Welsh Government

Goroeswyr 'therapi trosi' ymhlith grŵp arbenigol sy'n helpu i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd yr arfer "ffiaidd" yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 17 Ionawr) cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn y bydd grŵp o arbenigwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd arferion trosi yng Nghymru ar gyfer pob person LHDTC+.

Welsh Government

Cyllid gwerth cannoedd o filoedd o bunnoedd i undebau credyd sy’n cynnig achubiaeth wrth i’r Gweinidogion annog y rhai sy’n cael trafferthion i geisio cymorth mewn lle diogel

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru heddiw (dydd Iau 5 Ionawr) wedi ymweld ag undebau credyd ledled Cymru wrth iddynt gyhoeddi cyllid estynedig gwerth ychydig dros £422,000 y flwyddyn i sefydliadau sy’n cynnig cymorth hanfodol i’r rhai sy’n wynebu anawsterau ariannol.

Aberporth Village Hall-2

Cyfleusterau cymunedol yng ngorllewin Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol yng ngorllewin Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Cyfleusterau cymunedol yng ngogledd Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol yng ngogledd Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Cyfleusterau cymunedol yng Nghasnewydd a Chwmbrân yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol yng Nghasnewydd a Chwmbrân yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Aberporth Village Hall-2

Cyfleusterau cymunedol ledled Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol ledled Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Welsh Government

Teulu yn cynllunio dathliadau Cymreig ac Wcreinaidd y Nadolig hwn ar ôl croesawu ffoaduriaid i’w cartref

“Pa mor aml ydych chi wir yn cael cyfle i helpu rhywun a gwneud gwahaniaeth?”