English icon English

Newyddion

Canfuwyd 610 eitem, yn dangos tudalen 49 o 51

KK image-4

KK Foods yng Nglannau Dyfrdwy yn ehangu

Mae cwmni mawr sy’n cynhyrchu prydau rhewedig yng Nglannau Dyfrdwy yn bwriadu ehangu ac arallgyfeirio gyda chymorth Llywodraeth Cymru, gan greu 40 o swyddi newydd ychwanegol.

welsh flag-2

Strategaeth Ryngwladol newydd i Gymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol Eluned Morgan yn lansio Strategaeth Ryngwladol gyntaf Cymru a fydd yn hyrwyddo'r wlad fel cenedl eangfrydig sy'n barod i weithio a masnachu gyda gweddill y byd.

photo-1539541417736-3d44c90da315-2

Annog y sector cyhoeddus yng Nghymru i gynnig cyfnod absenoldeb â chyflog i ddioddefwyr cam-drin domestig

Mae holl gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru yn cael eu hannog gan Lywodraeth Cymru i gynnig cyfnod absenoldeb â chyflog i'r rheini sy'n dioddef cam-drin domestig.

LG London-2

Rhaid ystyried buddiannau Cymru yn llawn ar ôl Brexit – Lesley Griffiths

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi annog Llywodraeth y DU i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hystyried yn llawn yn y trafodaethau ar ôl Brexit, mewn cyfarfod adeiladol – y cyfarfod cyntaf o'i fath ers Etholiad Cyffredinol y DU.

Rhondda Housing-2

Hwb o £175m i'r gyllideb ar gyfer tai yng Nghymru

Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai, y bydd cyfanswm o £400m yn cael ei fuddsoddi mewn tai newydd yng Nghymru yn 2020-21, a hynny yn sgil hwb gwerth £175m i'r gyllideb gan Lywodraeth Cymru.

An artist's impression of the A487 New Dyfi Bridge-2

Cymeradwyo pont newydd dros yr Afon Dyfi

Mae Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi cymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer adeiladu pont newydd dros yr Afon Dyfi, ar yr A487 i’r gogledd o Fachynlleth.

Reducing infant class sizes - Progress report 2017-19 - Images - Getty Images 487741060 (cover)

Y grant lleihau maint dosbarthiadau’n ‘gwneud gwahaniaeth go iawn’ i ysgolion Cymru

Mae adroddiad cynnydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun 13 Ionawr) wedi dangos sut mae grant o £36 miliwn gan Lywodraeth Cymru i leihau maint dosbarthiadau babanod yn ‘gwneud gwahaniaeth go iawn’ i ysgolion ledled Cymru.

castle street cardiff-5

£21m ar gyfer gwella ansawdd aer yng Nghaerdydd ar ôl i’r Gweinidog gymeradwyo cynllun terfynol

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths, wedi rhoi £21 miliwn i Gyngor Caerdydd fel y gall weithredu cyfres o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer. Mae’r Gweinidog bellach wedi cymeradwyo cynigion diwygiedig y Cyngor ar gyfer aer glân.

METaL wefo fund pic-2

Cyllid yr UE yn rhoi hwb arall i weithgynhyrchu yng Nghymru

Bydd £1.25m o gyllid yr Undeb Ewropeaidd (yr UE) a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 10 Ionawr) yn creu cyfleoedd hyfforddi sgiliau lefel uchel ar gyfer 400 yn rhagor o weithwyr diwydiant Cymreig yn y Dwyrain.

Volunteers with Radnorshire Wildlife Trust removing non-native trees as part of the Black Grouse Recovery Project-2

Prosiectau sy’n hybu bioamrywiaeth, sy’n gweddnewid mannau gwyrdd ac sy’n lleihau gwastraff yn elwa ar gyllid dan y cynllun cymunedau tirlenwi

Gwella’r fioamrywiaeth ar hen domen wastraff, creu parc natur ac uwchgylchu beiciau nad oes eu heisiau yw rhai o’r prosiectau a fydd yn elwa ar fwy na £700,000 o gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Allech chi gael gostyngiad yn eich bil Treth Gyngor?

Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil Treth Gyngor, gallai cymorth fod ar gael ichi drwy gynllun blaengar Llywodraeth Cymru, Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.

043283 HOMELESSNESS SOCIAL LAUNCH V54

“Nid yw pobl ddigartref wastad yn byw ar y stryd” – lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd drwy dynnu sylw at y ffaith nad yw bod yn ddigartref o reidrwydd yn golygu byw ar y stryd.