English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 139 o 153

Money-2

Cefnogaeth argygwng i fusnesau sydd wedi'u taro gan Goronafeirws

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn o gefnogaeth gwerth mwy na £200m i fusnesau bach i’w helpu yn ystod yr achosion o goronafeirws. 

black-and-grey-keys-792034-2

Gweithio i atal digartrefedd: Y Gweinidog yn derbyn mewn egwyddor argymhellion newydd i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Tai, Julie James, yn cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn mewn egwyddor argymhellion eang gan grŵp o arbenigwyr ynglŷn â'r hyn sydd angen ei wneud i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru.

Money-2

Cefnogaeth argyfwng i fusnesau sydd wedi'u taro gan Goronafeirws

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn o gefnogaeth gwerth mwy na £200m i fusnesau bach i’w helpu yn ystod yr achosion o goronafeirws. 

Welsh Government logo

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn cyhoeddi bod y claf cyntaf yng Nghymru wedi marw ar ôl dal COVID-19

Mae Dr Frank Atherton wedi cyhoeddi bod y claf cyntaf yng Nghymru wedi marw ar ôl dal COVID-19.

Bus Bill Wel picture

'Rhoi Teithwyr yn Gyntaf' - y Gweinidog yn cynnig pecyn cymorth mentrus i gryfhau gwasanaethau bysiau yng Nghymru

Heddiw (dydd Llun 16 Mawrth), bydd Ken Skates yn cyflwyno deddfwriaeth newydd gerbron y Senedd a fydd yn rhoi pwerau mentrus newydd i gynghorau i ddatblygu gwasanaethau bysiau ar draws Cymru.

Minister for Economy Transport and North Wales Ken Skates with Giles Thorley CEO of the Development Bank

Cynnig gwyliau ad-daliad cyfalaf i fusnesau i helpu i reoli effaith coronafeirws

Cafodd y don ddiweddaraf o gefnogaeth i fusnesau sydd wedi’u heffeithio gan goronafeirws ei chyhoeddi heddiw gan Weinidog yr Economi Ken Skates, wrth iddo lansio sgwrs gyda chwmnïau am beth oeddent ei angen i ymateb i’r achosion.           

Welsh Government logo

Coronavirus: Prif Weinidog Cymru

Rwy’n gwybod bod llawer ohonoch yn pryderu ynghylch haint byd-eang coronofeirws, wrth i nifer yr achosion gynyddu yng Nghymru

1-72

Mesurau newydd i lacio oriau cyflenwi archfarchnadoedd yn ystod cyfnod y coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau ar unwaith i ymestyn oriau cyflenwi i archfarchnadoedd a manwerthwyr bwyd eraill er mwyn sicrhau bod modd i’r diwydiant bwyd ymateb i alw uwch gan ddefnyddwyr yn ystod cyfnod y coronafeirws, cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol, Julie James heddiw.

Coed y Felin-2

Dathlu’r Rhaglen Coedwig Genedlaethol yn y Gogledd

Heddiw, dathlwyd lansiad y rhaglen Coedwig Genedlaethol, cysyniad cyffrous a fydd yn cael ei gynnal ledled Cymru, yng nghoetir Coed-y-felin, ger yr Wyddgrug gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn.

Welsh Government logo

Ddatganiad ar apwyntiad cadeirydd newydd am y Bwrdd Ddatblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth.

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth apwyntiad Nicholas Saphir fel ei gadeirydd newydd.