English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2786 eitem, yn dangos tudalen 139 o 233

Eluned Morgan Headshot-2

£100m i roi hwb i adferiad y GIG a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru ar ôl y pandemig

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan wedi amlinellu cynlluniau ar gyfer buddsoddiad gwerth £100m i roi hwb i’r gwaith o adfer y system ofal ar ôl pandemig COVID-19.

Vaughan Gething  (L)

"Mae diwydiant dur cryf, cynaliadwy a charbon isel yn rhan hanfodol o’n hadferiad gwyrdd” – Vaughan Gething

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod gan ddiwydiant dur Cymru ddyfodol diogel a chynaliadwy fel rhan o’r trawsnewid  i economi wyrddach a dyfodol carbon isel, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

welsh flag-3

"Rhaid i fargen fasnach y DU gydag Awstralia beidio â rhoi ffermwyr Cymru dan anfantais" – Vaughan Gething a Lesley Griffiths

Heddiw, mae Gweinidog Economi Cymru Vaughan Gething a Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, wedi dweud na ddylai unrhyw fargen fasnach yn y DU ag Awstralia roi ffermwyr Cymru o dan anfantais.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am ystadegau'r farchnad lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Mynd heibio’r garreg filltir o ddwy filiwn o frechiadau

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yng Nghymru wedi cael brechiad Covid-19, yn ôl y ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw.

BWM-C05-1516-0109

Y Prif Weinidog yn cadarnhau rheolau newydd i Gymru ar deithio rhyngwladol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau i bobl yng Nghymru o ddydd Llun 17 Mai.

Welsh Government

Ffliw Adar – Cynghorir ceidwaid dofednod i fod yn wyliadwrus wrth i fesurau bioddiogelwch uwch gael eu codi

Mae Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr a'r Alban yn cynghori ceidwaid dofednod i fod yn wyliadwrus gan fod y Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ) i gael ei godi o ganol dydd yfory (dydd Sadwrn 15 Mai).

FM Presser Camera 2

Cymru yn symud i lefel rhybudd dau

A lefelau’r coronafeirws yn dal i fod yn isel a’r cyfraddau brechu yn parhau i fod yn well nag yn unrhyw ran arall o’r DU, bydd Prif Weinidog Cymru yn cadarnhau heddiw y bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd dau ddydd Llun.

E1R32GWWEAQ5tgs-2

Tîm newydd i arwain Cymru i ddyfodol mwy disglair

Bydd newid hinsawdd, swyddi gwyrdd newydd ac adfer o’r pandemig wrth wraidd y Llywodraeth Lafur Cymru newydd, wrth i’r Prif Weinidog Mark Drakeford ddatgelu ei dîm Cabinet newydd.

Welsh Government

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru

Yn siarad yn y Senedd yn dilyn cael ei enwebu fel Prif Weinidog Cymru, dywedodd Mark Drakeford:

BUSINESS SUPPORT - W

Cefnogaeth bellach i fusnesau Cymru

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd busnesau yng Nghymru sy'n parhau i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau’r coronafeirws yn gallu hawlio hyd at £25,000 yn rhagor o gefnogaeth i helpu i dalu costau parhaus.

Lateral Flow Test-2

Annog gofalwyr di-dâl i ddefnyddio pecynnau hunan-brawf COVID cyflym

Mae mynediad at becynnau hunan-brawf COVID cyflym - profion llif unffordd - bellach ar gael i ofalwyr di-dâl.