English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 143 o 187

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn diolch i wirfoddolwyr ac yn lansio cronfa newydd i helpu i adfer o’r coronafeirws

 

Heddiw, aeth y Prif Weinidog Mark Drakeford i Eglwys St Thomas yng Nghaerffili i ddiolch i’r Parchedig Ddeon Aaron Richards a’i wirfoddolwyr lu, sydd wedi cefnogi’r rhai mewn angen yn sgil pandemig y coronafeirws.

FM Presser Camera 1

Newidiadau sy’n caniatáu i fwy o deuluoedd gyfarfod

Llywodraeth Cymru’n cyflwyno pwerau gorfodi newydd er mwyn sicrhau bod pob safle yn dilyn rheolau COVID-19

Volunteering pic-2

Estyn y gefnogaeth ar gyfer ymdrechion gwirfoddoli allweddol

Heddiw, cyhoeddodd Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, fod y Gronfa Argyfwng ar gyfer Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol yn cael ei lansio i gymryd lle’r Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol o ddydd Llun, 17 Awst 2020.

WG positive 40mm-3

Y diweddaraf am y coridor teithio

O 04:00 fore Sadwrn (15 Awst) ymlaen bydd rhaid i unrhyw un sy’n cyrraedd i Gymru o Ffrainc, Monaco, yr Iseldiroedd, Malta, Turks a Caicos, Aruba fod mewn cwarantin am 14 diwrnod.

Welsh Government

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar Lefel A/UG a Chanlyniadau Uwch Gymhwyster Bagloriaeth Cymru 2020

"Rwyf am ddanfon fy nymuniadau gorau at bawb sy'n derbyn graddau Safon Uwch, UG, Bagloriaeth Cymru a Chymwysterau Galwedigaethol heddiw.

Welsh Government

Hwb ar gyfer cynlluniau newydd yng Nghymru i gynhesu cartrefi a busnesau drwy rwydweithiau gwres canol dinas.

  • Prosiectau rhwydwaith gwres newydd ar gyfer Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr
  • Benthyciad di-log gwerth £8.6 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cyngor Caerdydd i gefnogi Prosiect Bae Caerdydd
child-1864718 1920-2

£4m o gyllid i ddarparwyr gofal plant mewn ymateb i’r Coronafeirws

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw y bydd dros £4m o gyllid yn cael ei roi i gefnogi darparwyr gofal plant sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19.

Welsh Government

Cwmni meddalwedd yng Nghaerdydd yn creu 100 o swyddi newydd

Mae cwmni meddalwedd newydd Aforza yn creu 100 o swyddi, diolch i £900,000 o gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Bus lane

£10 miliwn ychwanegol ar gyfer bysiau wrth i ganllawiau ar drafnidiaeth ysgol gael eu cyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £10 miliwn ychwanegol i helpu’r diwydiant bysiau i gludo rhagor o deithwyr i’r ysgol, y coleg a’r gwaith mewn modd diogel.  

Julie Visit-3

Llywodraeth Cymru’n datgelu pecyn cymorth i gadw pobl yn eu cartrefi ac i roi diwedd ar ddigartrefedd

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, wedi cadarnhau y bydd yn rhoi hyd at £50 miliwn i gefnogi prosiectau ledled Cymru, gan ddarparu cartrefi diogel a sefydlogi bobl i wneud yn siŵr nad ydynt yn mynd yn ddigartref ac nad oes neb yn cael eu gorfodi yn ôl i'r strydoedd.