English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2637 eitem, yn dangos tudalen 143 o 220

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 18 (1)

Dros 500,000 dos mewn 60 diwrnod

Heddiw mae 60 o ddiwrnodau wedi pasio ers i’r gwaith brechu rhag COVID-19 ddechrau yng Nghymru ac erbyn heddiw mae mwy na hanner miliwn o bobl wedi cael eu brechlyn cyntaf rhag COVID-19.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chonsortiwm Sizewell C

Mae Llywodraeth Cymru a Chonsortiwm Sizewell C wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. Gallai'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth arwain at fuddsoddiad o hyd at £900 miliwn yng nghadwyn gyflenwi niwclear Cymru ac at gefnogi hyd at 4,700 o swyddi ledled Cymru, os rhoddir sêl bendith i'r orsaf bŵer.

Welsh Government

Hwb ariannol mawr i deithio iach

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu pecyn cyllido gwerth £55 miliwn i Gynghorau i annog pobl i deithio’n iachach ar gyfer teithiau lleol byr.

Welsh Government

Cynlluniau newydd i gysylltu disgyblion y cymoedd â modelau rôl lleol

Mae ysgolion yn cael eu hannog i sefydlu cynlluniau newydd er mwyn cysylltu myfyrwyr â modelau rôl lleol yn eu hardal. 

Welsh Government

Annog busnesau i gofrestru i gael cymorth ariannol

Mae Llywodraeth Cymru yn annog busnesau i sicrhau eu bod wedi cofrestru i gael cymorth ariannol i'w helpu i ymdopi â’r effeithiau y mae’r coronafeirws yn parhau i’w cael.

Welsh Government

Cyflwyno profion COVID-19 pellach i gartrefi gofal

Bydd profion COVID-19 pellach yn cael eu cyflwyno i staff cartrefi gofal yr wythnos hon i helpu i adnabod unigolion heintus yn gynharach a rheoli achosion yn fwy effeithiol, dyna gyhoeddiad y Gweinidog Iechyd.

Welsh Government

Hwb ariannol o £5.5 miliwn i gynllun cymorth y dreth gyngor

Bydd cynghorau lleol ledled Canolbarth Cymru yn cael dros £0.5 miliwn o gronfa £5.5 miliwn o gyllid ychwanegol i'w helpu i ariannu'r galw cynyddol ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Hwb ariannol o £5.5 miliwn i gynllun cymorth y dreth gyngor

Bydd cynghorau lleol ledled Gogledd Cymru yn cael dros £1.4 miliwn o gronfa £5.5 miliwn o gyllid ychwanegol i'w helpu i ariannu'r galw cynyddol ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Hwb ariannol o £5.5 miliwn i gynllun cymorth y dreth gyngor

Bydd cynghorau lleol ar draws De-orllewin Cymru yn cael dros £1 miliwn o gronfa £5.5 miliwn o gyllid ychwanegol i'w helpu i ariannu'r galw cynyddol ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Hwb ariannol o £5.5 miliwn i gynllun cymorth y dreth gyngor

Bydd cynghorau lleol ar draws De-ddwyrain Cymru yn cael dros £2 miliwn o gronfa £5.5 miliwn o gyllid ychwanegol i'w helpu i ariannu'r galw cynyddol ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Hwb ariannol o £5.5 miliwn i gynllun cymorth y dreth gyngor

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans y bydd cynghorau yng Nghymru yn cael £5.5 miliwn yn ychwanegol i'w helpu i ariannu'r galw cynyddol ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Dyfodol cwmni o Gwmbrân yn cael ei ddiogelu diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae Recresco, cwmni ailgylchu o Gwmbrân, yn cynyddu ei gynhyrchiant ac yn creu swyddi newydd diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru gwerth £250,000.