English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2743 eitem, yn dangos tudalen 146 o 229

Welsh Government

Camerâu Cyflymder Cyfartalog 50 mya tu allan i Gasnewydd yn mynd yn fyw mewn pythefnos

Bydd terfyn parhaol cyflymder cyfartalog gorfodol o 50 milltir yr awr yn fyw rhwng cyffyrdd 24 a 28 ar yr M4 erbyn dydd Llun Mawrth 15fed.

Welsh Government

Y Gweinidog Trafnidiaeth yn annog y Gogledd i uno yn erbyn cynlluniau i wanhau gwasanaethau trên

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates, yn galw ar arweinwyr cymunedol y Gogledd i gefnogi’i wrthwynebiad i gynlluniau, a allai pe baen nhw’n cael eu dewis, fod yn andwyol i brofiad cymudwyr y rhanbarth ac i gysylltiadau trawsffiniol.

Welsh Government

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio ym Mhowys yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio ym Mhowys yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Ngogledd Cymru yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Ngogledd Cymru yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Nghaerdydd a de-ddwyrain Cymru yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Nghaerdydd a de-ddwyrain Cymru yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Abertawe a Castell-nedd yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Abertawe a Castell-nedd yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government

Cymru'n anelu at ddod yn ailgylchwr orau'r byd wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi ei strategaeth Economi Gylchol

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi strategaeth uchelgeisiol i ategu adferiad gwyrdd yng Nghymru drwy symud i 'Economi Gylchol', wrth inni ymdrin â her driphlyg y pandemig, y newid yn yr hinsawdd a Brexit.

Welsh Government

Hwb ariannol o £680m ar gyfer ymdrechion COVID Cymru

Bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn cael hwb ariannol o fwy na £682m i gefnogi eu hymdrechion COVID dros y misoedd nesaf, dyna gyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw.

FM SDD STILL 2021-2

Neges Dydd Gŵyl Dewi gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges dywedodd Mark Drakeford:

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i hyrwyddo'r cymorth pwysig sydd ar gael i fusnesau i'w helpu i ddelio â phwysau parhaus coronafeirws, a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus.