English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2327 eitem, yn dangos tudalen 147 o 194

Welsh Government

AMRC Cymru i gael cyfleuster cynaliadwyedd pecynnu bwyd newydd gwerth £2 miliwn

Mae cyfleuster cynaliadwyedd pecynnu bwyd newydd yn cael ei sefydlu yng Nghanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru (AMRC Cymru) ym Mrychdyn, diolch i fuddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru.  

Welsh Government

£1m i helpu Undebau Credyd i gefnogi unigolion mewn angen yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Bydd cyllid ychwanegol o hyd at £1m yn cael ei fuddsoddi mewn Undebau Credyd i sicrhau eu bod yn gallu darparu mynediad at gredyd teg a fforddiadwy i bobl sydd wedi’u heffeithio gan bandemig y coronafeirws, cyhoeddodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol heddiw.

Woman giving advice on phone-2

Llywodraeth Cymru’n estyn cyllid ar gyfer cyngor ar ddyledion, cyflogaeth a budd-daliadau hyd fis Mawrth 2021

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr Gronfa Gynghori Sengl gwerth £8.04 miliwn a fyddai’n galluogi i wasanaethau cymorth, dan arweiniad Cyngor ar Bopeth Cymru, gynnig cyngor am ddim ar ddyledion, tai, cyflogaeth, budd-daliadau lles a materion eraill hyd fis Rhagfyr 2020. Mae’r cyllid hwn bellach wedi’i estyn hyd fis Mawrth 2021.

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Cyfyngu ymhellach ar gwrdd yn gymdeithasol a gorfodi gorchuddion wyneb i helpu i atal argyfwng coronafeirws newydd

Bydd yn orfodol i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do yng Nghymru o ddydd Llun wrth i reolau gael eu tynhau i atal argyfwng coronafeirws newydd.

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Annog busnesau i baratoi ar gyfer ap COVID-19 y GIG

  • Bydd ap Covid-19 y GIG, sy'n cael ei dreialu ar hyn o bryd, yn cael ei lansio ddydd Iau 24 Medi yng Nghymru ac yn Lloegr gan gynnwys cofrestru QR mewn lleoliadau
  • Annog lleoliadau busnes i lawrlwytho codau QR y GIG
  • Bydd codau QR yn ffordd bwysig i drefn Profi, Olrhain, Diogelu y GIG gysylltu â nifer o bobl os canfyddir achosion o’r coronafeirws mewn lleoliadau
Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn galw ar Lywodraeth y DU i “chwarae ei rhan” wrth gefnogi pwyslais y Comisiwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn ne-ddwyrain Cymru

Mae cynigion ar gyfer gwasanaethau trên newydd, gorsafoedd a thrafnidiaeth gydgysylltiedig yn ne-ddwyrain Cymru wedi eu hamlinellu gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi galw ar Lywodraeth y DU i “chwarae ei ran” wrth wneud gwelliannau i reilffyrdd Cymru.

Welsh Government

Y Gronfa Cadernid Economaidd yn hanfodol i warchod swyddi i gwmni o Ogledd Cymru

Mae cannoedd o swyddi gyda Kronospan, y cwmni o’r Waun, wedi eu diogelu gyda cymorth o Gronfa Cydnerthedd Economaidd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

£1.3m i gefnogi pecyn o wasanaethau iechyd meddwl i bawb

Heddiw (8 Medi), mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi cymorth iechyd meddwl ychwanegol a fydd ar gael i unrhyw un yng Nghymru pan fydd arnynt ei angen.

Welsh Government

Cyhoeddi buddsoddiad newydd o fwy na £100miliwn yn economi wledig Cymru

Bydd cannoedd o brosiectau sy'n rhoi hwb i'r economi wledig, gwella bioamrywiaeth a gwella gwytnwch y sector bwyd ledled Cymru yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad ariannol o £106m am y tair blynedd nesaf.

Welsh Government

Cyfyngiadau lleol i reoli’r Coronafeirws yn Sir Caerffili

Caiff y rheolau coronafeirws eu tynhau ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili i atal lledaeniad y coronafeirws yn lleol, meddai’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, heno.

KW visit-2

£2.3m i ddarparu gorchuddion wyneb ar gyfer dysgwyr ysgolion uwchradd ac addysg bellach

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo dros £2.3m i ddarparu gorchuddion wyneb am ddim i bob dysgwr mewn ysgolion uwchradd a lleoliadau addysg bellach. 

Tredegar Community Task Force pic-2

Llywodraeth Cymru yn diolch i elusennau a gwirfoddolwyr ar Ddiwrnod Rhyngwladol Elusennau

Heddiw, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Elusennau, diolchodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, i elusennau a gwirfoddolwyr ledled Cymru am wneud bywyd yn well i’w cymunedau drwy gydol pandemig Covid-19.