English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1902 eitem, yn dangos tudalen 148 o 159

Trawsfynydd-3

Gweinidog Gogledd Cymru yn pwysleisio ymrwymiad i safle Trawsfynydd

            Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi pwysleisio ymrwymiad Llywodraeth Cymru i safle Trawsfynydd yng Ngwynedd, ynghyd â'r posibiliadau at y dyfodol o ran datblygu adweithyddion modiwlaidd bach a thechnolegau cysylltiedig.

Welsh Government logo

Cadarnhau’r ail achos o’r Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru

Mae'r Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod ail claf yng Nghymru wedi cael canlyniad positif i brawf coronafeirws (COVID-19). Mae'r claf yn breswylydd yn ardal awdurdod lleol Caerdydd a newydd ddychwelyd o ogledd yr Eidal, lle cafodd y firws ei gontractio. Mae'r claf yn cael ei drin mewn lleoliad sy'n briodol yn glinigol.

Dog breeding regulations-2

Y Gweinidog yn ymrwymo i wella safonau lles ar safleoedd magu cŵn

Mae ymrwymiad i wella safonau lles gwael i gŵn ar safleoedd magu cŵn yng Nghymru wedi ei gyhoeddi gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths

Llyfrau 3-3

Cymorth ychwanegol ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru i fuddsoddi mewn systemau technoleg a fydd yn helpu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru i dyfu.

Classroom - E-sgol

Technoleg yn cynyddu’r dewis pynciau i ddisgyblion yng nghefn gwlad Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu rhaglen arloesol sy’n defnyddio TG i gysylltu ysgolion mewn ardaloedd gwledig, gan gynnig y ddarpariaeth ym Mhowys a Sir Gaerfyrddin.  

Welsh Government logo

Prif Weinidog Cymru yn ‘rhannu stori’ gyda disgyblion ysgol leol ar gyfer Diwrnod y Llyfr

Cynhaliodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford sesiwn stori yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

IMG 20200304 133355-2

Lansio Partneriaeth Coffi newydd i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr yn y byd datblygol i daclo'r argyfwng hinsawdd

Mae Llywodraeth Cymru yn noddi partneriaeth fydd yn helpu mwy na 3,000 o ffermwyr Masnach Deg yng nghefn gwlad Uganda i gael pris teg am eu coffi - a'u helpu yr un pryd i ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government logo

£2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at £2.5 miliwn er mwyn cefnogi busnesau y mae'r llifogydd a achoswyd gan Stormydd Ciara a Dennis wedi effeithio'n ddifrifol arnynt.

Pemb Nat Coast Park DM visit 1-2

Y Dirprwy Weinidog yn darganfod diwylliant ac arfordir Parc Cenedlaethol

Mae'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i weld y gwaith hanfodol sy'n cael ei wneud i ganiatáu i ymwelwyr a thrigolion fwynhau'r dirwedd warchodedig hon, ei bywyd gwyllt a'i threftadaeth.

Sand Art - Co Waterford-2

Hediad dramatig y barcut coch yn dathlu cysylltiadau Gwyddelig a Chymreig

Artistiaid tywod enwog yn creu hediad aderyn ysglyfaeth y ‘Barcut Coch’ o Gymru i Iwerddon ar yr un pryd

Canva - Single Reusable Bag-2

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd, a'n helpu ni i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

pollingstation-2

Mae gan bobl ifanc ddiddordeb mewn pleidleisio, yn ôl ymchwil newydd

Mae gan bobl ifanc a dinasyddion tramor ddiddordeb mewn pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, ac mae ganddynt fwy o ddiddordeb na rhai grwpiau o oedolion sydd eisoes â’r hawl i bleidleisio, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw.