English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 142 o 153

Llyfrau 3-3

Cymorth ychwanegol ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru i fuddsoddi mewn systemau technoleg a fydd yn helpu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru i dyfu.

Classroom - E-sgol

Technoleg yn cynyddu’r dewis pynciau i ddisgyblion yng nghefn gwlad Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu rhaglen arloesol sy’n defnyddio TG i gysylltu ysgolion mewn ardaloedd gwledig, gan gynnig y ddarpariaeth ym Mhowys a Sir Gaerfyrddin.  

Welsh Government logo

Prif Weinidog Cymru yn ‘rhannu stori’ gyda disgyblion ysgol leol ar gyfer Diwrnod y Llyfr

Cynhaliodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford sesiwn stori yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

IMG 20200304 133355-2

Lansio Partneriaeth Coffi newydd i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr yn y byd datblygol i daclo'r argyfwng hinsawdd

Mae Llywodraeth Cymru yn noddi partneriaeth fydd yn helpu mwy na 3,000 o ffermwyr Masnach Deg yng nghefn gwlad Uganda i gael pris teg am eu coffi - a'u helpu yr un pryd i ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government logo

£2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at £2.5 miliwn er mwyn cefnogi busnesau y mae'r llifogydd a achoswyd gan Stormydd Ciara a Dennis wedi effeithio'n ddifrifol arnynt.

Pemb Nat Coast Park DM visit 1-2

Y Dirprwy Weinidog yn darganfod diwylliant ac arfordir Parc Cenedlaethol

Mae'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i weld y gwaith hanfodol sy'n cael ei wneud i ganiatáu i ymwelwyr a thrigolion fwynhau'r dirwedd warchodedig hon, ei bywyd gwyllt a'i threftadaeth.

Sand Art - Co Waterford-2

Hediad dramatig y barcut coch yn dathlu cysylltiadau Gwyddelig a Chymreig

Artistiaid tywod enwog yn creu hediad aderyn ysglyfaeth y ‘Barcut Coch’ o Gymru i Iwerddon ar yr un pryd

Canva - Single Reusable Bag-2

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd, a'n helpu ni i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

pollingstation-2

Mae gan bobl ifanc ddiddordeb mewn pleidleisio, yn ôl ymchwil newydd

Mae gan bobl ifanc a dinasyddion tramor ddiddordeb mewn pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, ac mae ganddynt fwy o ddiddordeb na rhai grwpiau o oedolion sydd eisoes â’r hawl i bleidleisio, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw.

Welsh Government logo

Prosiectau i helpu i wneud yr economi gylchol yn realiti i Gymru wedi'u cyhoeddi

Mae peiriant gwerthu i'r gwrthwyneb ym Mhrifysgol Abertawe, sy’n bwriadu cynyddu nifer y poteli plastig sy'n cael eu hailgylchu drwy ddefnyddio cymhellion, ymhlith y prosiectau newydd a ariennir gan Lywodraeth Cymru a fydd yn helpu Cymru i arwain y byd o ran ailgylchu.

self build wales-2

Cynllun newydd i helpu pobl yng Nghymru i adeiladu eu cartref eu hunain

Heddiw mae cynllun newydd, gwerth £210m, yn cael ei lansio i helpu pobl i adeiladu eu cartref eu hunain, er mwyn cynyddu’r cyflenwad tai, tra hefyd yn rhoi hwb i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru.

KS Electric Classic Cars fuelling

Busnesau Canolbarth Cymru yn arloesi ym maes ceir trydan

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru wedi ymweld â dau fusnes yn y Canolbarth sy’n arloesi ym maes ceir trydan – rhai clasurol a rhai newydd.