English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2786 eitem, yn dangos tudalen 137 o 233

WCP DSC09209-2

"Cefnogi Cymru drwy gael gwyliau gartref eleni" – Y Gweinidog Iechyd

Wrth i Gymru gychwyn eu hymgyrch Ewro 2020 heddiw, mae'r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi annog pobl i fynd ar wyliau gartref yr haf hwn.

EM - MHSS-2

Canolfannau Covid yng Ngogledd Cymru yn cynnig cymorth i’r rhai sydd wedi’u taro waethaf

Mae canolfannau sy'n cynnig cymorth cyfannol i bobl y mae angen iddynt hunanynysu ac i'r rhai sy'n cael eu taro waethaf gan y pandemig yn cael eu cyflwyno mewn cynllun peilot ar draws pum ardal yng Ngogledd Cymru.

Welsh Government

Hwb ariannol sylweddol i gefnogi cymorth wedi’i bersonoli i ddysgwyr

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £33m i gefnogi dysgwyr mewn colegau a dysgwyr yn y chweched dosbarth ledled Cymru, fel rhan o'r £150m mae Llywodraeth Cymru wedi’i ymrwymo i’r ymateb addysg i COVID-19.

KFP 9534-2

54,000 o bobl yng Nghymru wedi derbyn cymorth i gael gwaith diolch i Cymru'n Gweithio

Mae dros 54,000 o bobl ledled Cymru wedi cael cymorth i wella eu rhagolygon gyrfa a dechrau gweithio yn ystod dwy flynedd gyntaf Cymru'n Gweithio - gwasanaeth cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru, yn ôl cyhoeddiad gan Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, heddiw.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

“Gadael neb ar ôl" wrth i raglen frechu ragorol Cymru barhau

Bydd pawb dros 18 oed yn cael cynnig brechlyn Covid erbyn dechrau’r wythnos nesaf, wrth i'r Prif Weinidog Mark Drakeford ganmol y bobl y tu ôl i raglen frechu Cymru sy'n arwain y byd.

Carers2 (2)

Cronfa £3m newydd yn cael ei lansio i alluogi gofalwyr di-dâl i gael egwyl haeddiannol

Heddiw, cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, fod cronfa newydd gwerth £3m yn cael ei sefydlu er mwyn galluogi’r fyddin fach o ofalwyr di-dâl yng Nghymru i gael seibiant neu egwyl fer.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

Heddiw (dydd Gwener 4 Mehefin), mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored ac y gellir cynnal gweithgareddau awyr agored mawr o ddydd Llun ymlaen, wrth i Gymru symud i lefel rhybudd 1.

Welsh Government

Portiwgal yn symud i oren ar restr goleuadau traffig teithio rhyngwladol

Bydd angen i deithwyr sy'n dychwelyd i Gymru o Bortiwgal hunanynysu ar ôl dod yn ôl wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd y gyrchfan gwyliau boblogaidd yn symud i'r rhestr oren o 04:00 awr dydd Mawrth 8 Mehefin.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

“Gwirfoddolwyr yw’r glud sy’n dal ein cymunedau ni gyda’i gilydd”

Mae £1.4m o gyllid wedi cael ei ddyfarnu i 12 prosiect sydd wrth galon cymunedau ledled Cymru, gan nodi Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 hefyd.

Welsh Government

Buddsoddi mwy na £25m mewn offer diagnostig ar gyfer GIG Cymru

Mae mwy na £25m yn cael ei fuddsoddi mewn offer delweddu newydd i sicrhau bod gan y GIG yng Nghymru fynediad at y dechnoleg ddiweddaraf i helpu i roi diagnosis a thriniaeth gynharach ar gyfer canser a chlefydau eraill.

EM - MHSS-2

Parhau i olrhain cysylltiadau yng Nghymru hyd fis Mawrth 2022

Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu llwyddiannus Cymru, sydd wedi helpu i leihau lledaeniad coronafeirws yn parhau tan y flwyddyn nesaf, diolch i gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

EU citizens hearts WEL-2

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – Llai na 30 diwrnod i fynd

Mae llai na 30 diwrnod ar ôl i ddinasyddion yr UE wneud cais am statws preswylydd sefydlog yn y DU ac rydym yn annog y rheini sy’n byw yng Nghymru i fanteisio ar y cymorth am ddim sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i’w helpu i lenwi’u cais.