English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2786 eitem, yn dangos tudalen 138 o 233

Welsh Government

Cwnsler Cyffredinol Cymru yn tyngu ei lw

Ddydd Gwener 28 Mai, tyngodd Cwnsler Cyffredinol newydd Llywodraeth Cymru, Mick Antoniw, lw er mwyn derbyn y swydd mewn seremoni yn Llys y Goron Caerdydd.

Welsh Government

Aelodau’r Wal Goch yn cael eu hannog i gefnogi Cymru o gartref yr haf hwn

Y lle gorau i gefnogi a gwylio Cymru yn chwarae pêl-droed yr haf hwn fydd o’ch soffa, eich tafarn leol neu o’ch gardd.

Welsh Government

Penodiadau newydd i grŵp allweddol sy'n hyrwyddo safonau uchel o ran iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru

Bydd pum aelod newydd yn chwarae rhan bwysig wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau safonau uchel o ran iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru.

Penderyn 1-2

Gall Gogledd Cymru gael dyfodol cryfach, gwyrddach a thecach yn ôl Prif Weinidog Cymru

Gall Gogledd Cymru edrych ymlaen at ddyfodol cryfach, gwyrddach a thecach, meddai'r Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw wrth iddo ymweld â'r rhanbarth.

Welsh Government

Busnesau De-orllewin Cymru i ehangu gyda chymorth ariannol gwerth bron i £4 miliwn gan Lywodraeth Cymru ac Ewrop

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod cyllid Llywodraeth Cymru a chyllid Ewropeaidd gwerth bron i £4 miliwn yn helpu dau fusnes yn ne-orllewin Cymru i ehangu a diogelu eu gweithrediadau yn y dyfodol.

Welsh Government

Cynhyrchydd papur sidan o Ewrop yn buddsoddi yn y Gogledd i greu mwy na 200 o swyddi

Caiff rhagor na 200 o swyddi eu creu ar safle Porth y Gogledd yng Nglannau Dyfrdwy wrth i gwmni cynhyrchu papur sidan o Ewrop gyhoeddi ei fod yn adeiladu ffatri newydd sbon gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Welsh Government

“Cofiwch bacio’ch prawf Covid os byddwch yn dod ar wyliau i Gymru”

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i bacio profion llif unffordd os byddant yn dod ar wyliau i Gymru o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â chyfraddau uwch o’r coronafeirws.

Welsh Government

Dros £150m o gyllid ychwanegol wedi’i roi ar gyfer dysgu a’r blynyddoedd cynnar yn ystod Covid

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £19m yn ychwanegol i gefnogi lleoliadau blynyddoedd cynnar ac addysg, ac erbyn hyn mae dros £150m wedi’i wario ar addysg i bobl ifanc o dan 18 oed ers dechrau’r pandemig.

BLM-2

Llywodraeth Cymru'n gweithredu i atal hiliaeth. Mae'n amser newid.

Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, flwyddyn ar ôl marwolaeth George Floyd.

Welsh Government

Gwelliannau ar gyffyrdd 5 a 7 yr A483 i ddechrau

Bydd gwaith hanfodol yn cael ei wneud ar yr A483 yn Wrecsam rhwng cyffyrdd 5 a 7 i gynyddu darn o’r ddau fan croesi llain ganol ynghyd ag uwchraddio systemau draenio a rhwystrau.

Welsh Government

Y Gweinidog Iechyd newydd yn gofyn i bobl Cymru fynd ar eu gwyliau yn y DU eleni

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn gofyn i bobl fynd ar eu gwyliau yng Nghymru a manteisio ar y  cyfle i fwyhau ei phrydferthwch, wrth i’r frwydr yn erbyn y coronafeirws barhau.

Welsh Government

Gofyn am farn ar ganllawiau’r Cwricwlwm newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar ganllawiau ychwanegol ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru.