English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 93 o 93

ageing image-2

Yr UE yn ariannu syniadau newydd i helpu Cymru i heneiddio'n greadigol

Heddiw (8 Tachwedd), cyhoeddodd Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, £2.5m o gyllid gan yr UE i greu canolfan ymchwil newydd ym Mhrifysgol Abertawe. Ei nod fydd ehangu'r farchnad fyd-eang ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau sy'n gysylltiedig ag oedran.

AberInnovation Jeremy Miles

Buddsoddiad gwerth £2.6m gan yr UE yn denu swyddi a busnesau i Gymoedd y Rhondda

Mae'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit Jeremy Miles, sy'n gyfrifol am gyllid yr UE yng Nghymru, wedi cyhoeddi heddiw gyllid gwerth £2.58 miliwn gan yr UE ar gyfer datblygu safleoedd busnes newydd ger Llantrisant yn Rhondda Cynon Taf.