English icon English

Newyddion

Canfuwyd 984 eitem, yn dangos tudalen 67 o 82

Visit gov.walessafehelp to find simple tips and advice to safely help someone who is staying at home because of coronavirus.-2

Prif Weinidog Cymru yn lansio ymgyrch ‘Edrych ar ôl ein Gilydd’

Canmol pobl ym mhob cwr o’r wlad am helpu ei gilydd yn ddiogel

Welsh Government logo

5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i’r ysgol neu ofal plant

1. Y cyngor gwyddonol diweddaraf

Mae’r cyngor gwyddonol diweddaraf ar sut i gyfyngu ymhellach ar ledaeniad COVID-19 yn glir. 

Rhaid i bawb, cyn belled ag sy’n bosibl, leihau cysylltiadau cymdeithasol a sicrhau bod unrhyw un sy’n arbennig o agored i’r firws yn gallu cadw pellter cymdeithasol llym.

Welsh Government logo

Diogelu tenantiaid a landlordiaid sy’n cael eu heffeithio gan y coronafeirws

Bydd deddfwriaeth frys i amddiffyn pobl sy’n rhentu a landlordiaid sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19 yn gymwys i Gymru, cadarnhaodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James.

Welsh Government logo

Datganiad gan y Prif Weinidog Mark Drakeford am deithio yng Nghymru ac ymbellhau cymdeithasol.

Mae hunan-ynysu ar gyfer y rhai sydd â symptomau ac ymbellhau cymdeithasol gan bawb yn gwbl hanfodol yn awr os ydyn ni am oedi lledaeniad y feirws hwn ac achub bywydau.

Welsh Government logo

Dr Frank Atherton yn cadarnhau saith o farwolaethau pellach yn gysylltiedig â COVID-19 yng Nghymru

Dywedodd y Prif Swyddog Meddygol ar gyfer Cymru, Dr Frank Atherton:

Welsh Government logo

Angen cyn gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol y dyfodol i helpu Cymru ymateb i coronafeirws

Mae cyn gweithwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol heddiw [dydd Sadwrn 21 Mawrth] yn cael ei gofyn i ddychwelyd i’r gwaith, wrth i ymgyrch recriwtio brys gael ei lansio i fynd i’r afael â phandemig y coronafeirws.

Getty Images - 2018 19 - Education - healthy lunchbox - 860582418

Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £7 miliwn ar gael i gefnogi disgyblion tra mae ysgolion ar gau

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cefnogaeth i deuluoedd plant sy’n cael prydau ysgol am ddim.            

Welsh Government logo

Datganiad y Prif Weinidog – Mesurau Ychwanegol

Brynhawn heddiw mynychais gyfarfod COBR, lle cytunwyd ar fesurau arwyddocaol pellach i fynd i’r afael â’r achosion o goronafeirws ym mhedair gwlad y Deyrnas Unedig.  

Welsh Government logo

£10m o gymorth brys ar gyfer pobl sy'n cysgu allan yng Nghymru yn ystod coronafeirws

Mae'r Gweinidog Tai, Julie James wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn rhoi £10m ar gael i gynghorau yng Nghymru i'w helpu i gymryd camau yn syth ac yn uniongyrchol i ddiogelu pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws.