English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 65 o 93

nhs cym

Mae adrannau argyfwng Cymru ar agor ac ar gael i’r rhai sydd eu hangen ar frys

Mae pobl ar draws Cymru yn cael eu hannog i gadw’n ddiogel ac yn iach a chofio bod staff yr adran argyfwng ar gael os ydynt angen cymorth ar frys.

Welsh Government logo

Pam nad yw teithio i Gymru yn opsiwn – nodyn pwysig i’ch atgoffa

Mae’r rheoliadau aros gartref yn parhau’n gadarn yn eu lle i ddiogelu iechyd pobl – mae hyn yn golygu bod teithio i Gymru at ddibenion hamdden yn amhosibl o hyd. 

Welsh Government logo

Cynlluniau i gynhyrchu un filiwn yn fwy o fasgiau’r dydd yng Nghaerdydd

Mae Cymru mewn sefyllfa gryfach o lawer i ddarparu cyfarpar diogelu personol hanfodol oherwydd y cysylltiadau sydd gennym dramor ac oherwydd ein bod yn gallu gwneud pethau yma yng Nghymru, yn ôl Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters.

girl on sofa-2

‘Coronafeirws a fi’ – Holi pobl ifanc Cymru am eu meddyliau a’u pryderon yn ystod y pandemig

Cafodd arolwg ar-lein sy’n gofyn i blant a phobl ifanc Cymru am eu sylwadau a’u barn yn ystod pandemig y coronafeirws ei lansio heddiw [Dydd Mercher, 13 Mai].

8-54

Datganiad gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru - Coronafeirws: Gorchuddion Wyneb

Mae llawer o drafodaeth wedi bod ynglŷn â rôl gorchuddion wyneb a chyfarpar diogelu personol (PPE) ar gyfer y cyhoedd i atal lledaeniad COVID-19.

Welsh Government logo

Gwaith hanfodol i roi arwyneb newydd rhwng Cyffordd 33 ar yr A55 a Chyfnewidfa Parc Dewi Sant ar yr A494

Bydd gwaith hanfodol i roi arwyneb newydd yn y ddau gyfeiriad rhwng Cyffordd 33 (Northop) ar yr A55 a Chyfnewidfa Parc Dewi Sant ar yr A494 yn dechrau ar 17 Mai, ac yn parhau am dair wythnos

Welsh Government logo

Diwrnod Amgueddfeydd Cymru – dathlu gartref yn 2020

Cynhelir Diwrnod Amgueddfeydd Cymru bob blwyddyn ar 12 Mai gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru ynghyd â’r Gymdeithas Amgueddfeydd. Eleni, fe ddathlwn yr amrywiaeth gyfoethog o amgueddfeydd ar draws y wlad ar y cyfryngau cymdeithasol.

Welsh Government logo

Neges Prif Weinidog Cymru i bobl Cymru [dolen i lawrlwytho'r fideo isod]

Heno, mae'r Prif Weinidog wedi nodi'r newidiadau man i'r rheoliadau cloi yn Lloegr dros y tair wythnos nesaf.

Welsh Government logo

Cylild newydd i gefnogi ffermwyr llaeth yn ystod Covid19

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, wedi cyhoeddi cyllid heddiw [Dydd Sadwrn 9 Mai] ar gyfer y ffermwyr llaeth yng Nghymru sydd wedi dioddef waethaf gan yr amodau eithriadol diweddar yn y farchnad o ganlyniad i Covid19.

FM Presser Camera 2

Y cyfyngiadau coronafeirws i barhau yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd y cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru yn cael eu hestyn am dair wythnos arall. Bydd mân addasiadau'n cael eu cynnig, ond gan gymryd y gofal mwyaf posibl i sicrhau nad yw'r feirws yn lledaenu.

Welsh Government logo

Diwrnod VE 75: Prif Weinidog Cymru yn talu teyrnged i’r rhai wnaeth fyw drwy’r Ail Ryfel Byd.

Saith deg a phump o flynyddoedd yn ôl i heddiw, dathlodd y genedl Fuddugoliaeth yn Ewrop.

Ledled Cymru daeth pobl at ei gilydd i rannu beth bynnag oedd ganddynt – siwgr, bisgedi neu gwrw – i ddathlu ar eu strydoedd.   

Mae’n sicr bod y diwrnod cofiadwy hwnnw wedi ymddangos yn bell iawn yn ystod y blynyddoedd maith o wrthdaro a dogni llym. 

Welsh Government logo

Diwrnod VE 75: Sgyrsiau Zoom gyda chyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd, te-partïon gartref a thawelwch i uno’r genedl

  • Y Prif Weinidog yn gofyn i Gymru sefyll mewn tawelwch am 11 fore heddiw
  • Mae Gweinidogion wedi gwneud galwadau fideo a ffôn rhithiol i gyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd i ddiolch iddynt am eu dewrder
  • Y Llu Awyr Brenhinol yn hedfan awyren jet Typhoon dros Gaerdydd ar gyflymdra o 350mya
  • Gofyn i Gymru ddathlu gartref wrth i’r cyfyngiadau barhau
  • **Proffiliau cyn-filwyr a dolenni fideo/lluniau o alwadau zoom yn y Nodiadau i Olygyddion