English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 68 o 93

One of the nursing teams to receive the AVMS face shields-2

11,000 o darianau wyneb i ysbytai ar arwyr gofal iechyd

Mae mwy na 11,000 o dariannau wedi’u cynhyrchu ar fyrder i ysbytai a staff y GIG sy’n gweithio yn Ne a Gorllewin Cymru. 

Welsh Government logo

Hanner miliwn o wisgoedd sy’n gallu gwrthsefyll hylif yn cyrraedd Maes Awyr Caerdydd

Bydd awyren siarter yn cludo tua hanner miliwn o wisgoedd hanfodol sy’n gallu gwrthsefyll hylif ar gyfer GIG Cymru yn cyrraedd Maes Awyr Caerdydd (14.15 heddiw, 1 Mai 2020).

FM-4

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi taliad ychwanegol o £500 i staff gofal

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu taliad ychwanegol o £500 i bob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Welsh Government logo

Y Gronfa Cymorth Dewisol yn derbyn hwb o £11m yng Nghymru

Mae £11m ychwanegol ar gael i helpu teuluoedd sy’n wynebu caledi o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.

Welsh Government logo

Pum ffordd o helpu plant a phobl ifanc i gadw’n ddiogel yn ystod cyfyngiadau symud coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru a sefydliadau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn annog y cyhoedd i helpu i gadw plant yn ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.  

Welsh Government logo

Addasu adeiladau Llywodraeth Cymru at ddibenion gwahanol i gefnogi’r ymateb i’r Coronafeirws

Mae adeiladau Llywodraeth Cymru ledled Cymru yn cael eu defnyddio gan y GIG i ddarparu gofal achub bywyd ac i gefnogi’r ymateb cenedlaethol i bandemig y Coronafeirws.

Welsh Government logo

£3m o gyllid ychwanegol i gefnogi dysgwyr sydd wedi'u 'hallgáu o'r byd digidol'

Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi hyd at £3 miliwn i gefnogi dygwyr sydd wedi'u 'hallgáu'n ddigidol' yn ystod pandemig y coronafeirws.

Welsh Government logo

Canolfannau profi newydd ac archebu ar-lein i'w cyflwyno yng Nghymru yr wythnos hon

Bydd dwy ganolfan brofi newydd i brofi trwy ffenest y car a gwasanaeth archebu ar-lein yn dechrau gweithredu yng Nghymru yr wythnos hon.

Red Dragon Flagmakers scrubs pic-2

Tri busnes gweithgynhyrchu arall yn dechrau gwneud sgrybs ar gyfer arwyr gofal iechyd Cymru

Mae tri busnes gweithgynhyrchu bach yng Nghymru yn ymuno â’r frwydr yn erbyn COVID-19, drwy wneud sgrybs ar gyfer arwyr gofal iechyd Cymru, mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters wedi cyhoeddi.

8-54

£10m i helpu cleifion sydd wedi gwella o’r Coronafeirws yn eu cartrefi

Mae cyllid gwerth £10m yn cael ei ddarparu i sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn helpu pobl sydd wedi gwella o Covid-19 i ddychwelyd i'w cartrefi ynghynt.

2-188

Hedfan cyfarpar diogelu personol hanfodol i Faes Awyr Caerdydd o’r Dwyrain Canol

Bydd cyflenwadau hanfodol o gyfarpar diogelu personol (PPE) ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen yng Nghymru’n cael eu hedfan i mewn heddiw (dydd Mawrth Ebrill 28) i Faes Awyr Caerdydd.        

Welsh Government logo

Gwerth dros £500 miliwn o gymorth yn cyrraedd busnesau yng Nghymru

Mae hanner biliwn o bunnoedd o grantiau wedi cyrraedd 41,000 o fusnesau bach yng Nghymru mewn cyfnod o ychydig o wythnosau.