English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 69 o 93

Welsh Government logo

Y Gweinidog Addysg yn nodi pum egwyddor allweddol ar gyfer ailgychwyn ysgolion

Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn nodi ei phum egwyddor allweddol a fydd yn pennu sut y bydd addysg yn cael ei chyflwyno'n raddol mewn ysgolion yng Nghymru.

8-54

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi taliadau marwolaeth mewn swydd i weithwyr iechyd a gofal ar y rheng flaen

Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau heddiw (27 o Ebrill 2020) y bydd cymorth ariannol o £60,000 yn cael ei ddarparu i fuddiolwyr cymwys staff rheng-flaen sy'n gweithio yn y GIG ac mewn gofal cymdeithasol, os byddant yn marw mewn gwasanaeth o ganlyniad i Covid-19.

Welsh Government logo

Cymorth ar gael i helpu pobl i dalu’r dreth gyngor

Os yw’r biliau’n pentyrru a’ch bod yn ei chael yn anodd cadw deupen llinyn ynghyd yn ystod yr argyfwng coronafeirws, gallai cymorth fod ar gael i chi.

Swansea University ambulance team-2

Prifysgol Abertawe yn helpu i ymladd yn erbyn y coronafeirws drwy gael ambiwlansys yn ôl ar yr heol yn gyflym

Mae Prifysgol Abertawe wedi llwyddo i ennill cyllid i leihau’r cyfnod o amser sydd ei angen i ddiheintio ambiwlansys ar ôl iddynt gludo claf yr amheuir ei fod yn dioddef o covid-19.

Vaughan Gething

Gwasanaethau profedigaeth yng Nghymru’n derbyn hwb o £72k

Mae gwasanaethau profedigaeth yng Nghymru wedi derbyn cyllid ychwanegol o £72,000 gan Lywodraeth Cymru i’w helpu i ymateb i bandemig y coronafeirws

Transcendfaceshield (1)

Cwmni pecynnu o Gaerffili i wneud miliwn o amddiffynwyr wyneb

Mae Transcend Packaging yn addasu’r ffordd y mae’n gweithio i gynhyrchu miliwn o amddiffynwyr wyneb yr wythnos mewn ymateb i gais i weithredu gan Brif Weinidog Cymru i gefnogi GIG Cymru.

Welsh Government logo

Datganiad am Borthladd Caergybi

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters, wedi ymateb heddiw i’r cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am gymorth ar gyfer gwasanaethau a llwybrau hwylio fferïau nad yw’n cynnwys y llwybr hwylio hanfodol rhwng Dulyn a Chaergybi.  

Welsh Government logo

Grantiau cyntaf y Gronfa Cadernid Economaidd i gael eu talu i fusnesau

Bydd busnesau a sefydliadau sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £500 miliwn Llywodraeth Cymru yn dechrau derbyn taliadau grant erbyn diwedd yr wythnos nesaf, meddai Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru.   

FM-4

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi llwybr i arwain Cymru allan o bandemig y coronafeirws

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi heddiw [dydd Gwener Ebrill 24] fframwaith a saith cwestiwn allweddol i helpu i arwain Cymru allan o bandemig y coronafeirws.

FM-4

Datgelu rheolau coronafeirws adolygedig ar gyfer Cymru

Mae’r rheoliadau aros gartref wedi cael eu hadolygu yng Nghymru er mwyn parhau i atal lledaeniad y coronafeirws.

IMG 9870 (002)

Nodyn i'r dyddiadur Llywodraeth CymruSafleoedd hanesyddol Cymru yn dweud ' Diolch'

8pm dydd Iau 23 Ebrill

Bydd mwy o safleoedd hanesyddol o dan ofal Cadw yn cael eu goleuo i gefnogi'r gwaith anhygoel a wneir gan y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru yr wythnos hon.

CyberAware-2

Aros gartref. Aros mewn cysylltiad. Aros yn seiber-effro

Gyda rhagor ohonom yn gweithio ac yn cymdeithasu ar-lein yn ystod argyfwng y coronafeirws, rydym yn gweld cynnydd na welwyd mo’i debyg yn nifer y sgiamiau e-bost a seiberdroseddu ledled y wlad.