English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 73 o 93

Welsh Government logo

Arhoswch Gartref, Byddwch yn Ddiogel – Gweinidog Gogledd Cymru

Wrth inni ddod yn nes at benwythnos y Pasg, mae’r neges gan Ken Skates, Gweinidog Gogledd Cymru yn glir – arhoswch gartref a byddwch yn ddiogel. 

IMG 9870 (002)

diolch!

Welsh Government logo

Rhaid i westai, lletyau gwely a brecwast a chartrefi gwyliau aros ar gau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gweithredwyr llety gwyliau yng Nghymru sy’n ymwneud â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) Cymru 2020.

Welsh Government logo

Prif Weinidog Cymru a’r  gwasanaethau cyhoeddus yn galw ar bobl Cymru i aros gartref y achub bywydau y Pasg hwn

Mae llythyr digynsail oddi wrth Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi’i gyd-lofnodi gan y gwasanaethau argyfwng ac iechyd ac arweinwyr cynghorau Cymru, yn galw ar bawb yn y wlad i aros gartref dros benwythnos y Pasg er mwyn achub bywydau.

Mae Gweinidog Iechyd Cymru Vaughan Gething a’r Prif Swyddog Meddygol Frank Atherton ynghyd â’r Gwasanaeth Iechyd, yr heddlu, y gwasanaeth tân ac achub a’r gwasanaeth ambiwlans yn ogystal ag elusennau a mudiadau gwirfoddol  wedi llofnodi’r llythyr er mwyn helpu i atal lledaeniad y coronafeirws.

Welsh Government logo

Cwmni plastigion o Gymru sy’n gweithio gyda brandiau byd-eang bellach yn gwneud peiriannau anadlu a phecynnau profi am COVID-19

Mae cwmni o Gymru sy’n rhoi’r lliw mewn plastigion ar gyfer rhai o frandiau mwyaf y byd wedi arallgyfeirio i wneud darnau peiriannau anadlu ac anadlyddion ar gyfer y GIG, a phecynnau profi am y coronafeirws.

In The Welsh Wind’s hand sanitiser-2

Gweinidog yr Economi yn cymeradwyo busnesau sy’n helpu yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws

Mae busnesau a phrifysgolion ledled Cymru yn ymateb i alwad i weithredu ledled y wlad i helpu’r GIG ddarparu gofal cymdeithasol ac offer hollbwysig i gefnogi staff. 

8-54

Cynllun benthyciad gwerth £100 miliwn Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio’n llawn yn ystod yr wythnos gyntaf

Mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19 wedi’i ddefnyddio’n llawn ar ôl derbyn mwy na 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos. 

Welsh Government logo

£150 miliwn o gymorth grant yn cyrraedd busnesau gyda mwy i ddod

Mae busnesau wedi derbyn bron i £150 miliwn mewn cymorth grant yn wythnos gyntaf y cynllun cymorth busnes.

8-54

Gweithwyr hanfodol i gael gofal plant am ddim

Bydd rhieni sy’n gwneud swyddi hanfodol fel rhan o ymateb Cymru i’r coronafeirws yn cael gofal plant am ddim yn ystod y pandemig.

Welsh Government logo

GIG Cymru yn cynyddu ei gapasiti i ymdopi â choronafeirws yn gyflym iawn

Mae hyd at 7,000 o welyau ysbyty ychwanegol yn cael eu creu gan GIG Cymru wrth iddo baratoi ar gyfer cynnydd mewn achosion o goronafeirws, datgelodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, heddiw.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cefnogi goroeswyr cam-drin domestig yn ystod y coronafeirws

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru heddiw gyllid ar gyfer gwasanaethau arbenigol sy’n cefnogi goroeswyr trais a cham-drin domestig yn ystod pandemig y coronafeirws.