English icon English

Newyddion

Canfuwyd 982 eitem, yn dangos tudalen 74 o 82

Modularhousing-2

Dylai tai modiwlar wedi eu ‘cynhyrchu mewn ffatri’ gael eu defnyddio i gynyddu’r cyflenwad tai yng Nghymru ar fyrder – Julie James

Bydd y Gweinidog Tai, Julie James, yn datgan heddiw y dylai tai modiwlar wedi eu ‘cynhyrchu mewn ffatri’ gael eu defnyddio i gynyddu’n gyflym y nifer o dai cymdeithasol fforddiadwy, o ansawdd uchel, sy’n cael eu hadeiladu ar draws Cymru – fel rhan o strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i roi hwb cychwynnol i ddulliau modern yn y diwydiant adeiladu.

black-close-up-coal-dark-46801-2

Heddiw, bu Simon Hart, yr Ysgrifennydd Gwladol, a Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn cadeirio cyfarfod i drafod diogelwch tomennydd glo yn dilyn y stormydd diweddar

Heddiw, bu Simon Hart, yr Ysgrifennydd Gwladol, a Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn cadeirio cyfarfod i drafod diogelwch tomennydd glo yn dilyn y stormydd diweddar. Roedd arweinwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yr Awdurdod Glo a Chyfoeth Naturiol Cymru yn bresennol yn y cyfarfod.

Welsh Government logo

Creu 100 o swyddi dur newydd yn Rhisga

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a'r Gogledd, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod rhagor na 100 o swyddi'n cael eu creu yn sgil buddsoddiad cwmni ffabricadu dur William Hare yn Rhisga, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Dioddefwyr Llifogydd mis Chwefror i gael cymorth ariannol o heddiw ymlaen

O heddiw ymlaen, bydd pobl y mae eu cartrefi wedi dioddef o lifogydd yn ystod y stormydd Ciara a Dennis yn derbyn hyd at £1000 gan Lywodraeth Cymru.

digidoldigital-2

Cymoedd Silicon Cymru: cyllid i gadw cenhedlaeth newydd o gwmnïau seiberddiogelwch yng Nghymru

Cyllid newydd i helpu i sicrhau bod Cymru’n gartref i arweinwyr technoleg y dyfodol.

The National Digital Exploitation Centre

Canolfan seiber NDEC yn neilltuo £1m yn ardal Glynebwy

Mae canolfan seiber arloesol Cymru wedi cyrraedd ei charreg filltir gynta ac yn symud yn dalog at ei llwyddiant busnes mawr cyntaf. Dyna fydd Gweinidog yr Economi , Trafnidiaeth a'r Gogledd, Ken Skates, yn ei gyhoeddi heddiw i nodi blwyddyn gyntaf y Ganolfan Genedlaethol Manteisio ar Dechnoleg [NDEC] gwerth £20m.

cyber-security-2

Dyffryn Silicon: Hybu safonau rhyngwladol seibr Cymru i’r UD a Canada

Ar ei hymweliad cyntaf â Gogledd America ers lansio Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru, mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am fasnach ryngwladol, Eluned Morgan, yn teithio i Ganada ac Arfordir Gorllewinol America yr wythnos nesaf i gyfarfod uwch-arweinwyr busnes, cynrychiolwyr y llywodraeth a Chymry yn yr ardal. 

Ambulance front on

Amseroedd aros adrannau damweiniau ac achosion brys a’r Gwasanaeth Ambiwlans yn taro’r targed ar gyfer mis Ionawr

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ystadegau diweddaraf ar berfformiad Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru.

Eagle and botanic garden-2

Dechrau Newydd ar gyfer busnesau cymdeithasol yn nwyrain Cymru

Heddiw, cafodd £700,000 o gyllid ychwanegol ei gyhoeddi gan Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit, i helpu i greu busnesau cymdeithasol newydd yn y Dwyrain.

mailchimp image preview-3

Dathliad o ddiwydiannau creadigol Gogledd Cymru

Bydd blaenoriaethau newydd i gefnogi twf Diwydiannau Creadigol Cymru yn cael eu hamlinellu yn ystod digwyddiad gan Gymru Greadigol a BAFTA yng Ngaleri Caernarfon heno.

Welsh Government logo

Prif Weinidog yn sefydlu cynllun rhyddhad cyllid brys

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gronfa argyfwng gwerth miliynau o bunnoedd i ddelio ag effaith uniongyrchol Storm Dennis a Storm Ciara.

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates

Y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ar y ffigurau diweithdra isaf erioed yng Nghymru

Wrth drafod yr ystadegau diweddaraf ar gyfer y Farchnad Lafur, dywedodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates: